NCC får offentlig hjælp til at finde nye ansatte

Byggekoncernen NCC har som den første større virksomhed indgået en jobserviceaftale med de offentlige jobservicecentre. Det sker som et led i en strategisk satsning på rekruttering, uddannelse og opkvalificering, der skal fremtidssikre væksten i virksomheden.

Beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen på besøg for at underskrive aftale med NCC. Til stede udover ministeren NCCs arbejdsmarkedsdirektør Martin Manthorpe og jobcenterchef i Gladsaxe Katrine Birk. Foto: Claus Bech Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Byggekoncernen NCC Danmark ansætter i gennemsnit en ny medarbejder hver anden dag. Indtil videre er det med få undtagelser lykkedes at finde kvalificerede medarbejderne, selv om konkurrencen bliver stadig hårdere.

Men sådan bliver det ikke nødvendigvis ved med at gå,

Det er baggrunden for, at NCC 1. september under overværelse af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) som den første større danske virksomhed har underskrevet en såkaldt jobserviceaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aftalen betyder, at NCC fremover kun skal henvende sig to steder i Danmark, hvis selskabet ønsker hjælp fra den offentlige jobformidling til at finde nye medarbejdere, nemlig jobcentrene i Gladsaxe og Aarhus.

I første omgang omfatte aftalen ikke rekruttering af håndværkere, fordi NCC allerede har samlet rekrutteringen af dem centralt. Men målet er at udvide aftalen til også at omfatte håndværkere.

»NCC er inde i en periode med meget kraftig vækst. Samtidig kan vi se, at bygge- og anlægsbranchen er inde i en historisk transformation med digitalisering og et øget fokus på bæredygtighed. Derfor har vi brug for at sikre, at vi får de medarbejdere, vi har brug for til at fastholde væksten fremover, men også at medarbejderne har de rigtige kompetencer. Jobserviceaftalen skal ses i den sammenhæng,« siger Martin Manthrope, medlem af NCC Danmarks direktion med ansvar for strategi.

Kun for store virksomheder

At det er muligt for NCC at lave en særlig serviceaftale med jobservicecentrene, skyldes Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i foråret 2015. Reformen åbner for, at store virksomheder med over 100 ansatte, som har brug for at rekruttere medarbejdere over et større område, kan indgå en aftale, som sikrer virksomhederne én indgang til jobcentrene. Samtidig får virksomhederne hjælp til at afklare deres mere langsigtede behov for arbejdskraft og til at finde rundt i junglen af opkvalificerings- og efteruddannelsesmuligheder med offentlige tilskud.

NCC er den første virksomhed, der gør brug af muligheden.

»Ideen opstod, da jeg blev inviteret til at holde et oplæg af Jobcenter Danmark om vores oplevelse med at bruge jobcentrene. Jeg fortalt, hvordan brugen af jobcentrene var ret tilfældig og byggede på, om den enkelte NCC-afdeling havde tradition for at bruge jobcentrene. Det førte til ideen om at lave en serviceaftale,« fortæller HR-direktør Louise Sjøntoft fra NCC Danmark.

NCCs to kontaktpunkter bliver jobcentrene i Gladsaxe og Aarhus kommuner. Her får NCC kontaktpersoner tilknyttet. Fremover vil NCCs HR-afdeling vurderer alle jobopslag på funktionærområdet, og hvis de skønner, at det er relevant at bruge de offentlige jobcentre, retter de henvendelse til kontaktpersonerne, som herefter har tre dage til at finde egnede kandidater over hele landet.

NCC, der satser stort på at blive førende inden for bæredygtige byggeri, er inde i en markant vækstperiode og oplevede sidste år en omsætningsfremgang på 27 pct. til 6,2 mia. kr. primært på grund af øget aktivitet i på boligområdet.

Ny medarbejder hver anden dag

Koncernen beskæftiger i dag 1.265 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er funktionærer, f.eks. ingeniør, konstruktører og administrativt personale. Ifølge Louise Sjøntoft ansætter virksomheden i øjeblikket en ny medarbejder cirka hver anden dag, og selvom det er muligt at finde egnede kandidater lige nu, forudser hun, at det bliver et problem fremover, hvis ikke det lykkes at opkvalificere nogle af de ledige, der i dag har svært ved at leve op til NCCs kvalifikationskrav. Det skal aftalen med jobcentrene også være med til at sikre.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) ser den første aftale om jobservicecentre som et meget vigtigt frontløberprojekt.

»Udover at hjælpe virksomhederne vil denne type aftaler også være med til at sikre jobcentrene værdifuld viden om, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig, og hvilke behov virksomhederne har. Behovet for arbejdskraft med bestemte kvalifikationer ændrer sig hele tiden, og det er vigtigt, at jobcentrene bliver klogere, så de er i stand til at forudse i hvilken retning, udviklingen går,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Den første aftale om jobservice mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en større virksomhed kommer kort tid efter, at et nyt refusionssystem på det kommunale beskæftigelsesområde er blevet vedtaget. Systemet, der træder i kraft 1. januar 2016, skal sikre, at kommunerne har et økonomisk incitament til at få ledige hurtigt i ordinære job.