Nationalbankens jerngreb om kronen holder... endnu

Danmarks Nationalbanks jerngreb om den danske krone holder ufortrødent den danske valuta på plads over for den fælleseuropæiske valuta fredag morgen.

Foto: Bax Lindhardt

Men spændingerne, som gennem det seneste par uger har givet anledning til ikke mindre end fire rentereduktioner og et samtidigt stop for udstedelse af nye statspapirer, vil ikke forsvinde.

Og jo længere den massive indstrømning af valuta til Danmark står på, jo mere nervøse bliver pensionsselskaber, finansielle institutioner og dansk erhvervsliv i almindelighed.

ryster ikke på hånden i historisk forsvar af kronen

Indstrømningen fik ifølge branchemediet Finanswatch torsdag Nationalbanken til at kræve indsigt i danske forsikrings- og pensionsselskabers valutapositioner, for at den danske centralbank kan få et bedre overblik over omfanget af presset på den danske krone.

Indstrømningen har sendt den danske renten ned til minus 0,75 pct., og spørgsmålet er, hvor langt Nationalbanken vil gå. Ifølge kommentarer fra banken vil den gå endog meget langt, men en fortsat indstrømning og fortsatte rentereduktioner kan give uoverskuelige følger.

Forsikrings- og pensionsselskaber er allerede i gang med at sikre sig for det tilfælde, at kronen trods alle forsikringer ikke kan holde skansen, og en øget nervøsitet kan få de danske virksomheder til at trække udenlandske tilgodehavender hjem for ikke at stå med et voldsomt tab, skulle det utænkelige ske.

Euro koster fredag morgen 7,4455 kr. og som vanligt uden væsentlige udsving i løbet af det seneste døgn.

Blandt de store valutaer er der kun få og små bevægelser. Investorerne afventer i vid udstrækning den vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport sene fredag, hvor jobskabelsen igen er i centrum.

Jobskabelsen ventes at ligge på 230.000 nye jobs, mens arbejdsløsheden estimeres at være uændret 5,6 pct.

Onsdag viste ADP's beskæftigelsesrapport en stigning på 213.000 job i januar.

Fredag morgen koster euro 1,1465 dollar mod 1,1440 dollar torsdag eftermiddag. Der går samtidig 134,50 yen på en euro mod 134,20 yen torsdag eftermiddag, mens dollar koster 117,35 yen mod 117,40 yen torsdag.