Nationalbanken ser boligpriserne stige 3 pct. i 2016

Nationalbanken skønner en stigning i boligpriserne for landet under ét på cirka 3 pct. årligt i 2016 og de følgende år.

Foto: Linda Kastrup

»Det er mindre end de forudgående år. Den fortsatte stigning skal ses i lyset af det lave renteniveau, som er faldet yderligere i begyndelsen af i år, samt den generelle fremgang i økonomien,« skriver Nationalbanken.

»Husholdningernes fortsat høje forventninger til de fremtidige boligprisstigninger spiller også ind. Mange steder i landet er der dog stadig ophobet et lager af boliger til salg, som lægger et nedadrettet pres på huspriserne der,« tilføjes det.