Nationalbanken: Privatforbruget står foran opsving

Nationalbanken vurderer i sin kvartalsrapport for fjerde kvartal, at det private forbrug de kommende år i højere grad kommer til at trække væksten i det danske bruttonationalprodukt (BNP).

Foto: Thomas Lekfeldt.
Læs mere
Fold sammen

- Usikkerheden om den økonomiske udvikling er blevet mindre. Det afspejler sig bl.a. i, at forbrugertilliden løftede sig i løbet af sommeren, især fordi forbrugerne ser mere positivt på dansk økonomi. Samtidig er der mere positive takter på boligmarkedet, begrunder Nationalbanken og fortsætter:

- Hertil kommer, at der er et betydeligt opsparingsoverskud i den private sektor, især i virksomhederne. Endelig understøtter det historisk lave renteniveau husholdningernes disponible indkomst.

I forhold til sidstnævnte tilføjer banken, at nogle af de sparede renteudgifter dog givetvis bliver lagt til side for at modsvare større renteudgifter, når renteniveauet på et tidspunkt normaliseres.

Banken skønner en vækst i privatforbruget i 2013 på 0,6 pct., og at det vil stige til 1,5 pct. i 2014 og yderligere til 2,0 pct. i 2015.