Nationalbanken: Opsvinget lader vente på sig

Selvom dansk økonomi har vist vækst to kvartaler i træk, ser Nationalbanken endnu ikke entydige tegn på at et selvbærende økonomisk opsving er i gang. I sin nye kvartalsoversigt nedjusterer Nationalbanken sine forventninger til væksten i 2014 og 2015.

Nationalbank direktør Lars Rohde Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Nationalbanken har i forbindelse med sin nye kvartalsoversigt justeret en smule på sine forventninger til den danske økonomi. Bankens forventninger til den økonomiske vækst i både 2014 og 2015 er nedjusteret med 0,1 pct.point til henholdsvis 1,5 pct. og 1,6 pct. 

Nationalbanken regner til gengæld nu med en vækst i 2013 på 0,4 pct., hvilket er 0,1 pct.point mere end i prognosen fra september, og Nationalbanken noterer sig da også, at Danmark i de sidste to kvartaler har oplevet vækst.

»Det afspejler hovedsagelig fremgang i eksporten og det offentlige forbrug, mens det private forbrug fortsat ikke har løftet sig. Det er derfor endnu ikke entydigt, om et selvbærende opsving er i gang. Fremadrettet bliver det den private efterspørgsel, der skal trække væksten i dansk BNP. Det understøttes af, at grundlaget for øget privat forbrug er på plads. Samtidig ses stigende boligpriser - omend kun regionalt - og et strammere arbejdsmarked inden for nogle områder,«, skriver Nationalbanken i den pressemeddelelse der følger kvartalsoversigten.

»Udviklingen på bolig- og arbejdsmarkedet bør følges tæt for at sikre, at den forventede fremgang bliver holdbar, og at der ikke opbygges ubalancer i økonomien,« siger nationalbankdirektør Lars Rohde.