Nationalbanken fastholder renten

Der har de seneste dage været spekulationer i, om Nationalbanken selvstændigt ville sænke renten i dag. Men i første omgang har banken valgt at holde krudtet tørt.

Foto: Nationalbanken
Nationalbanken har her til fomiddag fastholdt en udlånsrente på 3,75 procent og en diskonto på 3,5 procent. Blandt andre Nordea havde ellers spekuleret i, at Nationalbanken i dag ville vælge at indsnævre renteforskellen til eurozonen, fordi der er forsatte tegn på, at kronen er ganske stærk, og at der i pænt omfang ruller udenlandsk valuta ind i valutakassen.

Imidlertid kan renten principielt godt blive sat ned kl. 16 i dag. Der er nemlig noget teknik der gør, at det vil være svært for Nationalbanken at sænke udlånsrenten inden for bankernes almindelige åbningstid.

Rentenedsættelse kræver nedsættelse af diskontoen
Hvis Nationalbanken selvstændigt ville sænke udlånsrenten, ville det nemlig formentlig ske med 0,25 procentpoint til 3,5 procent. Og dermed ville udlånsrenten komme ned på samme niveau som diskontoen, og det går ikke.

Tidligere var diskontorenten, som blandt andet er den rente som bankerne modtager ved at sætte penge ind på Nationalbankens anfordringskonto, foliokontoen, særdeles vigtig, og derfor kræves formelt Erhvervs- og Økonomiministerens tilladelse, før den må ændres.

Men i dag er diskontoen stort set uden betydning. Alligvel er der tradition for, at diskontoen altid skal være lavere end udlånsrenten. Og derfor vil en sænkning af udlånsrenten kræve, at diskontoen også nedsættes. Det indikerer, at Nationalbanken enten vil gennemføre en rentesænkning kl. 8 eller kl. 16, for at undgå rod i forhold til pengemarkedet.

Rentesænkning i næste uge
Under alle omstændigheder ventes både udlåns- og diskontorenten at blive sat ned på næste torsdag. Der er nemlig brede forventninger om, at Den Europæiske Centralbank, ECB, den dag vil sænke sin udlånsrente med mindst 0,5 procentpoint. Og på grund af den danske fastkurspolitik vil det betyde, at Nationalbanken følger trop samme dag kl. 16. Den danske centralbank kan så i øvrigt i den forbindelse godt vælge at reducere rentespændet til eurozonen, hvis det ikke allerede er sket inden på torsdag.

Danske Bank tror på indsnævring af rentespændet
"Vi er ret sikre på, at Nationalbanken kommer med en indsnævring af rentespændet i forbindelse med ECBs rentemøde næste torsdag. Det er vores forventning, at Nationalbanken følger ECBs rentesænkning, som sandsynligvis bliver på 0,5 procentpoint og derudover indsnævrer rentespændet med 0,25 procentpoint. Der er altså udsigt til, at Nationalbanken sænker renten med 0,75 procentpoint næste torsdag. Det kan ikke udelukkes, at spændet indsnævres med 0,5 procentpoint - hvilket så vil betyde, at renten herhjemme kan falde med en hel procent. Det er god medicin til den skrantende danske økonomi," siger seniorøkonom Frank Øland Hansen fra Danske Bank, der fortsætter:

"Vi forventer at rentespændet, som i øjeblikket er på 1,25 procentpoint indsnævres til 0,5 procentpoint i løbet af 2009."