Nationalbanken affejer alle bud på danske skatkammerbeviser

Nationalbanken holder fast i sin hårde linje og sælger fortsat ikke danske gældsbeviser.

Foto: Jens Nørgaard Larsen.
Læs mere
Fold sammen

Torsdag var der ellers planlagt en auktion over såkaldte skatkammerbeviser, der er obligationer med kort løbetid. Men Nationalbanken afviste alle de bud, der kom ind.

Interessen fra investorerne var ellers til at tage og føle på. Der blev budt for 4,5 mia. kr. på papirerne med udløb i september og for 7,2 mia. kr. for papirerne med udløb i juni.

Men Danmark besluttede i februar ikke længere at udstede statsobligationer for at mindske styrkelsen af kronen, der var blevet så stærkt, at det truede den faste kurs over for euro.

Chefanalytiker Lars Peter Lilleør forudsagde i et notat onsdag, at der næppe ville blive solgt et eneste skatkammerbevis.

Han pegede på, at udlandets andel af de forfaldne skatkammerbeviser er på omkring 83 pct., så hvis de ikke fornys, kan det potentielt sende 14,6 mia. kr. ud af Danmark. Der er dog kun tale om en potentiel udstrømning, da pengene kan finde andre investeringsmål, eksempelvis flexobligationer på de kommende auktioner.

Selvom styrkelsespresset på den danske krone er aftaget de seneste dage, er det ifølge Nordea alt for tidligt at sige, om det helt er ovre.

Styrkelsespresset satte ind i midten af januar, efter at den schweiziske centralbank opgav sit bånd til euroen. Siden er Nationalbankens valutareserven ifølge Nordeas estimater øget med 275 mia. kr. som led i forsvaret af fastkurspolitikken.

Fastkurspolitikken tilsiger, at kronekursen maksimalt må svinge 2,25 pct. i begge retninger fra udgangspunktet på 7,46038 kr. pr. euro.

Ved den senest gennemførte auktion i slutningen af januar var renten på minus 0,5456, og der blev der budt for 1,2 mia. kr. og solgt for 0,9 mia. kr.