Naive forestillinger

Nationalbankdirektør Lars Rohde står ikke direkte til ansvar over for danskerne. Det gør derimod politikerne.

Jens Chr. Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

Mens nationalbankdirektøren således ikke står til ansvar over for den politiske virkelighed, så står han til ansvar over for den økonomiske virkelighed. Og disse to virkeligheder ser ud til at crashe netop i disse dage. To ganske forskellige politiske retninger, nemlig Dansk Folkepartis retning og Venstres retning, skal mødes et eller andet sted for at finde et politisk forlig. Men, hvis man skal oversætte Lars Rohdes udmelding, så risikerer dette mødested at være gift for den økonomiske udvikling.

Lars Rohde er embedsmand, om end han som nationalbankdirektør ikke er bundet af politiske ønsker af forskellig observans. Han er den øverste ansvarlige i Nationalbanken. En selvejende og uafhængig institution, og Lars Rohde har, siden han tog over for nogle år siden, sagt sin klare mening, også selv om det ikke altid har passet ind i politikernes dagsorden. Blandt andet er han landets varmeste fortaler for, at Danmark hurtigst muligt tilslutter sig den europæiske bank-union. Nu er Lars Rohde ude med en kraftig hævet økonomisk pegefinger. Som det fremgår af hosstående artikel, lyder anbefalingen at få balance på statsbudgettet. Sker det ikke, risikerer væksten at dø, inden den overhovedet er kommet i gang. Dø af mangel på arbejdskraft. Dansk økonomi har lige nu medvind på cykelstien. Den lave oliepris, den lave rente og den dyre dollarkurs er tre vægtige ingredienser for et opsving, og altså et opsving som kan komme ud af kontrol, hvis tingene ikke afpasses, nemlig balance på statsbudgettet og muligheden for danske virksomheder at få den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft.

Lars Rohde sætter selvfølgelig ikke politisk mærkat på sine udtalelser, men det er en kraftig opfordring til – set ud fra økonomiens nødvendighedslov – at droppe al snak om skatte- og afgiftslempelser. En hilsen til Venstre. Og en endnu skarpere hilsen til Dansk Folkeparti om at droppe øgede offentlige udgifter. Samt hertil en opfordring til at åbne for den altafgørende arbejdskraft fra udlandet. Over de næste par år ventes beskæftigelsen at stige med 100.000, hvis opsvinget ikke skal krakelere. En tredjedel kan hentes fra de grupper, der i dag er på offentlig forsørgelse. Men det betyder så også, at der skal hentes ti tusinder af arbejdshænder i udlandet. Et synspunkt eller et krav om man vil, som deles af stort set alle i erhvervslivet.

Dansk Folkeparti har en naiv forestilling om, at man blot kan give de nuværende danskere i arbejdsløsheds- og kontanthjælps-køen lidt opgradering og lidt yderligere kompetencer. Så skal det hele nok gå. Det vil givetvis kunne medvirke til at få nogle ekstra hænder ud på arbejdsmarkedet, men i virkelighedens verden langtfra nok til at kunne bære et holdbart økonomisk opsving.

Politikerne på deres side har selvfølgelig deres politiske baglande at skulle forholde sig til, men det må også være politisk lederskab at kunne forene økonomisk virkelighed med politisk nødvendighed.