Næringsbrev dyrt for små virksomheder

Et nyt lovforslag vil gøre livet sværere for de små restauratører og fødevarebutikker som bagere

og slagtere.Formålet med lovforslaget er at sikre sig, at de mennesker, der driver en fødevarevirksomhed, også

kender den danske lovgivning. Men forslaget skyder over målet og vækker vrede hos direktør Carsten Wickmann fra

Dansk Fødevareråd.- Set med vores øjne er det en yderligere administrativ byrde, man lægger oven på

de små og mellemstore virksomheder inden for fødevarehandel. Og så skal man oven i købet selv betale for

det, siger han. Bagere og slagtere er ikke uddannede til at være administratorer, og det er ikke rimeligt, at de nu skal udsættes

for endnu flere administrative byrder, mener Carsten Wickmann:- Myndighederne har i forvejen alle muligheder for at komme det

her til livs. Vi har andre love, som kan nøjagtig det samme som det her, siger han. Carsten Wickmann henviser til de razziaer,

der i den sidste tid har været gennemført imod fødevarevirksomheder som dem, det ny lovforslag er rettet imod.

Ny

forskelsbehandling

En del af lovforslagene er et nyt register, som Erhvervs-og Selskabsstyrelsen fører med oplysninger om personer

og selskaber med næringsbrev.Både den lille bagermester og et supermarked med bageri, slagter, fiskeforretning

skal betale 500 kr. om året at være optaget i registret.Og det er i realiteten en forskelsbehandling, mener jurist

Helene Ravn fra Håndværksrådet:- Det er ikke rimeligt, at en bager skal betale 500 kr. selvom han kun er en

og samme tilsynsenhed, mens et større supermarked også kun skal betale 500 kroner, selvom det har fire eller fem tilsynsenheder

i samme butik.Derved forskelsbehandler man jo de små og de store, og det er jo urimeligt, siger hun.Med næringsbrevet

følger et krav om at leve op til en række bestemmelser. det drejer sig om et kendskab til den danske lovgivning omkring

skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøforhold samt brandsikkerhed. Overtræder bageren eller

slagteren, får han en straf, men også her er der en klar forskelsbehandling, mener Helene Ravn.- Anden gang den

lille bager bliver straffet, så mister han retten til at være undtaget, men ISO''''s bagerforretning eller andre store supermarkeder med

flere tilsynsenheder, kan først ved fjerde overtrædelse miste retten til fritagelsen, siger hun.