Næppe festfyrværkeri fra G8-topmøde

I næste uge mødes verdens mest magfulde ledere fra verdens største lande i Italien for at diskutere sundhedstilstanden i verdensøkonomien. Mødet finder - passende - sted i den jordskævlsramte by L'Aquila.

Læs mere
Fold sammen
Der vil næppe blive produceret noget flot festfyrværkeri, som kan lyse op over verdensøkonomien, på det topmøde mellem verdens største økonomier, som afvikles i den italienske by L’Aquila i næste uge.

Den lille bjergby blev ramt af et jordskælv i april, som kostede 300 mennesker, og er dermed en grum og lysende metafor for den enorme opgave, som verdens største ledere står over for.

En masse, der skal klares
Der er en meget lang dagsorden for mødet, men kilder siger til nyhedsbureauet Reuters, at Kina ønsker at diskutere, om der er behov for et alternativ til dollaren, som i dag er den førende internationale valuta.

Kina har mere end en tredjedel af sine enorme valutareserver på 2.000 milliarder dollar anbragt i amerikanske statsobligationer og har ved flere lejligheder udtrykt nervøsitet for dollarens fremtidige styrke.

De har også sagt, at de ønsker et ”mere varieret internationale valutasystem,” som måske kan være med til at skabe et mere stabilt system, så fremtidige finanskriser kan undgås.

Kina frygter givet også, at USA i den aktuelle kamp mod den økonomiske krise lader seddelpressen rulle lidt for meget, hvilket kan skabe inflation og dermed svække dollaren markant på længere sigt.

Den kinesiske centralbank har også publiceret en rapport, hvor det blandt andet hedder, at ”et internationalt valutasystem, der er domineret af én valuta, har en øget koncentration af risiko og dermed øget fare for, at økonomiske kriser spreder sig hurtigere end ellers.”

Det værste er overstået
Men ellers skal G8-gruppen drøfte, hvordan den aktuelle krise udvikler sig. Det ventes, at de store lande vil bekræfte, at det værste er overstået for denne gang, men at der muligvis er brug for yderligere initiativer for at bremse den igangværende nedtur.

Det skal også drøftes, hvis tiden er moden til det, hvordan man laver såkaldte "exit-strategier" – og hvordan trækker nogle af de trillioner af dollars tilbage, som er pumpet ud med stimuluspakker og omfattende tiltag fra verdens største centralbanker i den globale økonomi.

På sidste topmøde i april i London gentog G20-ledere deres løfte fra november om, at de ikke vil indføre nye handelshindringer, eller lave andre foranstaltninger til at stimulere eksporten, der er i uoverensstemmelse med de internationale handelsregler.

USA er dog fortsat udsat for hård af deres ”buy american-klausul.” Men Kina har en ligende "buy China-politik," som udgør en del af deres stimulus-pakke.

Italien har inviteret i alt 40 lande med til mødet, og de skulle tilsammen udgøre mere end 90 procent af hele verdensøkonomien.