Når topchefen bliver syg, skrumper bundlinjen

Det er nu videnskabeligt bevist, at forskere og journalister gør ret i at fokusere på toplederen. Han eller hun er unik og vigtigere end nogen anden. De professionelle investorer ved det godt

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det er formentlig uhyre vanskeligt for selv den mest indsigtsfulde Mærsk-analytiker at vurdere, hvilken betydning det havde for A.P. Møller - Mærsk, at Nils Smedegaard Andersen var syg i over fire måneder i 2012. Konglomeratet, som på én gang er rederi, olieselskab, havneoperatør og detailhandler, er svært at sammenligne med andre virksomheder.

Men at Nils Smedegaard Andersens sygdom var kritisk for Mærsk, giver ny forskning et konkret fingerpeg om.

En dansk forsker ved det franske elite-universitet INSEAD har sammen med to kolleger fra Stanford University og Colombia University undersøgt, hvad der sker med virksomheden, når toplederen bliver indlagt på hospitalet. Det viser sig, at bare ti dages sygdom forringer driftsresultatet med fire pct., og jo længere tid, topchefen ligger på hospitalet, jo værre går det. 20 dages sygdom betyder 5,5 pct. ringere driftsresultat.

Forskningsprojektet har ikke undersøgt konsekvensen af endnu længere sygdomsperioder, så der er altså ikke videnskabeligt belæg for at antyde, at indtjeningen hos Mærsk er blevet yderligere forværret under Smedegaards lange sygefravær.

Forskningsprojektet, som er gennemført blandt knap 9.000 danske virksomheder med mere end 20 ansatte, er bare ét i rækken af videnskabelige undersøgelser, som viser, at begivenheder i topchefens privatliv har betydning for virksomheden.

Når han får en søn, skaffer han sig mere i løn, hvis et barn dør, reduceres bundlinjen med over 20 pct., og når han køber et stort og dyrt hus, indvirker det ligeledes negativt på virksomhedens præstation, ligsom det sker, når han får en pris.

Kun topchefen betyder noget

Sygdomsundersøgelsen blandt topcheferne er lavet af CBS-forsker Morten Bennedsen, som i øjeblikket arbejder ved INSEAD. Han og kollegerne bag »Estimating the Value of the Boss: Evidence frem CEO Hospitalization Events« lægger vægt på fire resultater af deres studie:

For det første under-performer virksomheden, når topchefen bliver syg. Det gælder først og fremmest for profitabiliteten, men sygdom indvirker også negativt på salg og investeringer.

For det andet viser undersøgelsen, at topchefen er unik. Kun CEOens sygdom har indvirkning på virksomhedens resultater.Forskerne har også undersøgt andre højtstående medlemmer af ledelsen, men ikke sporet nogen effekt af, at de melder sig syge i en periode. Det betyder, at det nu er videnskabeligt retfærdiggjort, at medier og forskere interesserer sig meget for toplederen, skriver forskerne.

For det tredje har topchefen størst betydning i virksomheder med høj vækst og i virksomheder, hvor CEOen er relativt ung og universitetsuddannet, mens toplederens betydning er mindre i brancher med lav vækst. Dette forklarer forskerne med, at her fokuserer topchefen på at reducere omkostninger frem for at ekspandere.

Det fjerde resultat af undersøgelsen er, at CEOer, der indlægges på hospitalet, har 15 pct. større risiko for at blive skiftet ud på toplederposten.

Projektet er gennemført fra 1995-2007 på basis af oplysninger fra bla. Danmarks Statistik og Patientregistret.

Virksomheder følsomme

Caspar Rose, professor i Corporate Governance ved CBS, er ikke i tvivl om, at topchefer spiller en større og større rolle:

»De promoveres og eksponeres mere over for medierne end tidligere, og det betyder, at man forbinder virksomhedens performance med topchefens person,« siger han.

»Derfor er virksomheden ekstra følsom overfor, hvordan det går topchefen som privatperson. Forskellen på succes og fiasko hviler på topchefens skuldre, fordi det er ham, der implementerer strategien. Derfor er det så vigtigt, at aktiemarkedet følger med i, om han nu er fit for fight. Hvis markedet begynder at ane usikkerhed, kan det have en negativ kurspåvirkning med det samme,« siger CBS-professoren.

ATPs adm. dir., Lars Rohde, har tidligere afsløret, at ATP holder nøje øje med nøglecheferne i de virksomheder, selskabet investerer i. Den færreste almindelige aktionær kan komme så tæt på virksomhederne som ATP, men børsnoterede virksomheder har ingen pligt til at oplyse, når topchefen er syg.