Når bonusordningen demotiverer

Foto: Iris

Caroline er afdelingsleder for en gruppe konsulenter. Afdelingen har en bonusordning, hvor konsulenterne bliver betalt, efter hvor mange projekter de får færdiggjort hos virksomhedens kunder.

Bonusordningen er blevet indført, fordi konsulenterne ikke følte, at de blev belønnet ordentligt, når de havde arbejdet hårdt i en periode.

Caroline er nu i stigende grad begyndt at opleve utilfredshed fra kunder, der mener, at konsulenterne ikke engagerer sig nok i projekterne.

Derudover virker hendes konsulenter pressede, hvilket hun tolker hænger sammen med, at de er alt for fokuserede på at opnå bonusserne.