Momsindbetalinger hjælper statsfinanserne

Statskassen fik i juni måned et minus på blot 1,7 milliarder kr., mod et minus på 35,2 milliarder kr. i maj. Forklaringen er en udskydelse af virksomhedernes momsindbetalinger og færre statslige udgifter.

Læs mere
Fold sammen
Statskassen havde i juni blot behov for at låne 2,9 milliarder kr., mod en låneoptagelse på 34,4 milliarder kr. i maj.

Det fremgår af en opgørelse fra Nationalbankens statsgældskontor, der står for statens løbende finansiering.

Af de 2,9 milliarder kr. skyldes de 1,7 milliarder kr. at staten fik 51,5 milliarder kr. i indtægter i løbet af juni, mens udgifterne var på 53,2 milliarder kr. Resten skyldes refinansiering af forfalden gæld.

I alt har staten netto optaget gæld for ikke mindre end 98,4 milliarder kr. i år, mens statsgælden sidste år blev reduceret med 50,6 milliarder kr. Finansministeriet skønner, at staten i år samlet set skal optage indenlandske lån for 82 milliarder kr., blandt andet på grund af et budgetunderskud på 21,5 milliarder kr.

Momsindbetalinger hjælper på regnskabet
En stor del af forklaringen på forbedringen af de offentlige finanser i juni skal nok findes i regeringens udskyldelse af virksomhedernes indbetalingsfrister for A-skat og moms.

I februar besluttede regeringen at udskyde betalingsfristerne for at hjælpe virksomhedernes, og dermed indirekte bankernes, likviditet. Blandt andet blev det besluttet, at de mange mellemstore virksomheder ikke som hidtil skulle indbetale moms for januar kvartal senest den 10. maj, men kunne vente med at sende pengene til 2. juni.

Det betød naturligvis at statens indtægter i maj blev mindre end oprindeligt forventet samtidig med, at de så steg i juni. Med til historien hører dog også, at staten i maj havde markant flere udgifter end i juni.