Møller har sat sin sidste signatur

A.P. Møller - Mærsk ændrer struktur og afskaffer død mands underskrift. Selskab fra 1914 udfases. I stedet etableres virksomheden med en »normal« direktion.

Mærsk Mc-Kinney Møller (t.v.) brugte i sin ledelsestid samme underskrift som faderen A. P. Møller (t.h.). Fotoet er fra Lindø­værftets indvielse i 1959. I midten A. P. Møllers bror. Fold sammen
Læs mere
Foto: Aage Sørensen

Beslutningerne har det med at holde i mange år, i rigtig mange år, når det handler om virksomheden A.P. Møller - Mærsk. Og tilsvarende tager det flere år og tunge overvejelser at omgøre historiske beslutninger.

En af dem kom i går. Firmaet A.P. Møller - et interessentskab stiftet i april 1914 - skal ikke længere have titel af direktion i det børs­noterede selskab A.P. Møller - Mærsk. Igennem næsten 100 år har Firmaet A.P. Møller været det øverste ledelsesorgan i koncernen, og i alle årene har partnerne i dette selskab underskrevet sig med Arnold Peter Møller. Også efter dennes død i 1965. Nu udfases Firmaet A.P. Møller over en årrække.

I stedet etablerer det børsnoterede selskab en mere »normal« direktion bestående af de seks øverste direktører med Nils Smedegaard Andersen som koncernchef. Faktisk havde A.P. Møller - Mærsk en undtagelse skrevet ind i aktieselskabsloven om, at Firmaet A.P. Møller juridisk kunne fungere som direktion. En konstruktion som over årene er blevet kritiseret i aktiekredse for at skabe uigennemsigtighed.

De øvrige i selskabets direktion er Søren Skov, Claus Hemmingsen, Jakob B. Thomasen, Trond Westlie og Kim Fejfer. Formand i A.P. Møller - Mærsk Michael Pram Rasmussen, siger at beslutningen om at droppe Firmaet A.P. Møller som direktion har været undervejs i flere år og i øvrigt ændres på opfordring af Mærsk Mc-Kinney Møller, før han døde i april i år.

Ingen praktisk betydning

Mens denne ændring af organisationen ikke har nogen praktisk betydning, har det et historiens vingesus over sig. Fra dengang for 100 år siden, hvor landets største virksomhed blev sat på landkortet af kaptajn Peter Mærsk og dennes søn, skibsreder Arnold Peter Møller. Det skete med etableringen af D/S Svendborg i 1904 og otte år senere i 1912 med D/S 1912. Peter Mærsk var korresponderende reder (øverst ansvarlige) i D/S Svendborg frem til 1914, da Firmaet A.P. Møller blev etableret og sønnen, Arnold Peter Møller, overtog posten som korresponderende reder.

De to havde faktisk et sammenstød i 1918, da Arnold Peter Møller foreslog at lægge de to selskaber, Svendborg og 1912, sammen til ét rederi. Det afslog faderen, og siden blev der ikke snakket mere om det. Ikke før 2003, da fusionen af Svendborg og 1912 så blev gennemført til det børsnoterede selskab, som vi kender i dag, A.P. Møller - Mærsk A/S. Det var en blandt flere beslutninger, som i de seneste par årtier har været med til at strømline organisationen, gøre den mere »normal« og frem for alt mere gennemsigtig.

I 1943 besluttede en generalforsamling i de to selskaber, at Firmaet A.P. Møller skulle være korresponderende reder, så længe Arnold Peter Møller og efter ham Mærsk Mc-Kinney Møller ledede virksomheden. Få år forinden, i 1940, var den unge, 27-årige Mærsk Mc-Kinney Møller optaget som reder og partner i Firmaet A.P. Møller.

Død mands underskrift

Da Arnold Peter Møller døde i 1965, kom så den noget sælsomme beslutning om, at Firmaet A.P. Møller skulle være management for de to rederier, og at skibsredere og partnere efterfølgende skulle underskrive sig med en død mands underskrift. En praksis som altså vil fortsætte til den 1. januar 2013, hvor den nye organisation træder i kraft.

Mærsk forlod topchefposten i selskabet i 1993 og overlod i 2003 formandsposten til den nuværende formand, Michael Pram Rasmussen. Efter Mc-Kinney Møllers død i april 2012 har den yngste datter, Ane Uggla, overtaget rollen som familiens overhoved som formand for de to ejerfonde, der har kontrollen med det børsnoterede selskab.

For et par år siden ændrede man i øvrigt den særlige bonusmodel i A.P. Møller - Mærsk, således at fordelagtige køb af anparter i rederiets skibe for virksomhedens øverste ledelseslag blev afløst af aktieoptionsprogrammer for ledelsen. Og dermed har generationsskiftet og strømliningen af koncernen taget næsten 20 år.

Med udfasningen af Firmaet A.P. Møller må det antages at også den ellers meget prestigefyldte titel af skibsreder mister sin glans.