Mødre har også noget at sige

Læs mere
Fold sammen
Det er DI, der i en analyse af det fremtidige udbud af arbejdskraft når frem til, at der i 2020 vil opstå

ubalance i uddannelsessammensætningen. Det vil betyde, at dansk erhvervsliv vil mangle 33.000 naturvidenskabelige kandidater

og 26.000 erhvervsuddannede inden for jern og metal.


En årsag er, at de unge har et dårligt kendskab til at arbejde

i industrien. På dennne baggrund opfordrede direktør i DI, Janne Albertsen, til, at industrien, politikerne og virksomhederne

slutter op om en model, der kan rette op på skævhed i "kompetence-balancen".


- Vores vækst og velstand

kan ikke fortsætte med mindre, der politisk sker en prioritering af de uddannelser, der er behov for, sagde Janne Albertsen.


Hun

pegede på ændrede taxameterordninger på uddannelsesstederne og adgangsbegrænsning til de dele af uddannelsessystemet,

der ikke har fokus på erhvervslivets kernebehov som mulige løsningsmuligheder, når der også demografisk bliver

færre til at finansiere velfærden.


- Virksomhederne skal markedsføre sig selv bedre til de unge, eksempelvis med

en ungestrategi, akkurat som når de markedsfører deres produkter, sagde Janne Albertsen.


Undervisningsministeriets

departementchef, Henrik Nepper-Christensen bakkede op om den virksomhedsrettede indsats, idet han beklagede, at virksomhederne og

deres medarbejdere ikke formår at fastholde børns interesse for, hvordan ting bliver til.


Han fremhævede endvidere

en gruppe, der har mindst lige så meget indflydelse på børnenes valg, nemlig mødrene.