Moderat vækst i dansk økonomi

Dansk økonomi mister tempo. Bruttonationalproduktet (BNP) voksede med 0,5 procent i året første kvartal, hvilket økonomer kalder afdæmpet. Importen er derimod opjusteret, og det vidner om en presset dansk økonomi (Opdateret 09:57).

"Dansk økonomi holder ikke længere helt det samme tempo som for få år tilbage," siger Peter Skøttegaard Øemig, seniorøkonom i Jyske Bank til dagens reviderede tal for nationalregnskabet i årets første kvartal fra Danmarks Statistik.

De viser en vækst i BNP på 0,5 procent, mens både importen og eksporten steg med 1,4 procent. Det private forbrug steg med 0,9 procent og det offentlige forbrug med 0,3 procent.

Tallene er korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving.

Det reviderede nationalregnskabstal bød ikke på markante ændringer i den overordnede forventning til væksten, men Jakob Legård Jakobsen, seniorøkonom i Nykredit peger på, at der er sket en markant opjustering af importen i 1. kvartal fra de oprindelige 0,8 procent til 1,4 procent.

"Vi tolker opjusteringen i importen som bevis for, at kapacitetspresset stadig er udtalt i dansk økonomi, og at sandsynligheden for et positivt vækstbidrag fra nettoeksporten i år mindskes," siger han og fortsætter:

"I takt med at den indenlandske efterspørgsel i løbet af året kommer ned i gear, vil importen også reduceres, men spørgsmålet er, om det indtræffer tids nok til at sikre et positivt vækstbidrag fra nettoeksporten."

Han bakkes op ad Nordea:

"Det store kapacitetspres betyder, at vi må importerer flere vare fra udlandet, og samhandlen med udlandet bidrager således i mindre grad til væksten end tidligere," siger analytiker Anders Svendsen fra Nordea.

Privatforbruget stadig godt kørende

Privatforbruget blev marginalt opjusteret til en vækst på 0,9 procent i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal, og det underbygger en forventning, som Nykredit længe har haft om, at privatforbruget slet ikke er på "vej i et sort hul".

"Reallønningerne stiger, og jobsikkerheden er historisk høj - beskæftigelsen har aldrig været højere - og disse forhold er i høj grad medvirkende til at overdøve den negative effekt fra de stigende renter," siger Jakob Legård Jakobsen.

Han forventer dog fortsat, at væksten i privatforbruget kommer noget ned i tempo i år i forhold til de foregående år, men med en forventet vækst på 2,3 procent er der absolut ikke tale om at forbruget går i stå, understreger han.

Arbejdsstyrken øget markant

Styrken i arbejdsmarkedet blev – ikke overraskende - yderligere øget i første kvartal, hvor der er sket en vækst i beskæftigelsen på 91.000 personer i forhold til samme kvartal sidste år.

"Tallene tyder på en vækst i arbejdsstyrken i 1. kvartal på omkring 25.000 personer. At arbejdsstyrken kan vokse i en periode, hvor ledigheden i forvejen er rekordlav og beskæftigelsen aldrig har været højere er intet mindre end imponerende."

Han peger på, at den positive udvikling tyder på, at der fortsat er brændstof i arbejdsmarkedet til en ganske pæn vækst i år. Nykredit forventer en økonomisk vækst i år på 2,3 procent.