Mismod præger dansk erhvervsliv

Samtidig med at ledigheden fortsat stiger, bliver erhvervslivets forventninger til fremtiden ved med at falde. Forventningerne til de næste tre måneder i industri og byggeri ser sorte ud.

Foto: Scanpix
Det går nedad for det samlede arbejdsmarked i Danmark. Tiltroen til både industrien og byggeriet falder.

Industriens forventninger til de næste tre måneder faldt for ottende måned i træk i januar. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den sammensatte konjunkturindikator gik fra minus 23 procent netto i december til minus 32 procent i januar, korrigeret for sæsonudsving. Indikatoren er en sammenvejning af forventninger til produktionen de kommende tre måneder, samt en vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre. Industriens forventninger til produktionen i de kommende tre måneder faldt fra minus 15 procent i december til minus 28 procent i januar. Samtidig faldt vurderingen af ordrebeholdningen 13 procentpoint, mens vurderingen af færdigvarelagrene steg 1 procentpoint målt fra udgangen af december til udgangen af januar.

For byggeriet er billedet det samme. Den sammensatte konjunkturindikator for byggeri og anlæg faldt med 4 procentpoint fra december til januar, korrigeret for sæsonudsving. Dermed er den sæsonkorrigerede konjunkturindikator for januar nede på minus 39. Til sammenligning var den sæsonkorrigerede konjunkturindikator for et år siden på plus 1.

Forventningerne til beskæftigelse og ordrebeholdning bliver stadig mere negative. De samlede forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder er faldet med 2 procentpoint siden december, mens vurderingen af ordrebeholdningen er faldet med 6 procentpoint siden december.

For de kommende tre måneder er forventningerne til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation negative for alle byggeriets brancher.

RB-Børsen