Minister sætter turbo på virksomhedsstøtte

Den nye erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, vil effektivisere Markedsmodningsfonden, der årligt uddeler 135 mio. kr. til lovende danske forretningsideer. Ansøgningsprocessen bliver nu hurtigere og nemmere.

Foto: Mads Nissen. »Det første og vigtigste budskab er, at vi prøver at udarbejde en endnu hurtigere proces og dermed også en endnu hurtigere svarproces i forhold til de ansøgninger, der kommer ind, for på den måde at sørge for, at de får en mere optimal behandling,« siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.
Læs mere
Fold sammen

Det skal være hurtigere og lettere for små og mellemstore virksomheder at få støtte fra statens Markedsmodningsfonden, der medfinansierer lovende og innovative projekter hos danske virksomheder.

Det siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, der vil skære seks uger fra den nuværende ansøgningsproces på 16 uger, så processen fremover tager ti uger.

»Det første og vigtigste budskab er, at vi prøver at udarbejde en endnu hurtigere proces og dermed også en endnu hurtigere svarproces i forhold til de ansøgninger, der kommer ind, for på den måde at sørge for, at de får en mere optimal behandling,« siger Troels Lund Poulsen.

I dag foregår ansøgningsprocessen på den måde, at virksomhederne udarbejder og indsender omfattende skriftlige beskrivelser af deres projekter, men Troels Lund Poulsen vil gøre hele processen mere dialogbaseret. Derfor vil der fremover ske en præ-screening af virksomhedernes ideer over telefonen, hvilket frasorterer de virksomheder, der ikke opfylder kriterierne for at få støtte fra Markedsmodningsfonden. Derefter vil de virksomheder, der opfylder kriterierne, blive inviteret til et kort møde med fonden, hvor de mundtligt kan præsentere deres projekter.

»Jeg har mødtes med flere virksomheder, der synes, at den nuværende proces er svær og langsommelig, fordi der er så meget papirarbejde. Med den nye metode kan vi hurtigere hjælpe de relevante virksomheder,« siger Troels Lund Poulsen.

En intelligent fødselshjælper

Markedsmodningsfonden uddeler årligt 135 millioner kroner til virksomheder med innovative projekter, som det ofte kan være svært at finde alternativ finansiering til, men som forventeligt vil kunne blive en kommerciel succes og derved skabe arbejdspladser i Danmark. Derfor er fondens arbejde vigtigt, lyder det fra ministeren.

»Det er overordnet set noget, som vi prioriterer, fordi det kan være med til at hjælpe nogle af dem, der er i dødvande i forhold til at kunne få den sidste kapital for at få et slutprodukt på det danske eller globale marked. Det er en intelligent fødselshjælpsmulighed for at få skabt nogle flere arbejdspladser,« siger Troels Lund Poulsen.

Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv.