Minister klar til tjek af taxameter og SU

Uddannelsesministeren afviser allerede nu at følge Produktivitetskommissionens anbefalinger om at ændre på SU-reglerne eller indføre brugerbetaling på uddannelser for at få studerende til at vælge mere rentable studier.

Foto: Keld Navntoft. Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard taler med de studerende på Panum Instituttet i København torsdag 5. december 2013
Læs mere
Fold sammen

»Det er en bekymrende diagnose.«

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) anerkender Produktivitetskommissionens endog meget hårde kritik af det danske uddannelsessystem og ikke mindst de videregående uddannelser.

Men »på den anden side« er det ifølge ministeren »muligt at gøre noget ved det«.

Kommissionen er bl.a. fortaler for, at der bliver gjort op med det, kommissionsformand Peter Birch Sørensen kalder »verdens mest generøse studiestøtte«, ligesom den efterlyser ændringer af det såkaldte taxametersystem.

»De mange anbefalinger giver anledning til overvejelse,« siger Morten Østergaard.

Han afviser dog allerede nu at indføre brugerbetaling på uddannelser eller differentieret SU for på den måde at få unge til at vælge uddannelser, der efterfølgende fører til arbejde og dermed produktivitet i samfundet.

»Når det kommer til spørgsmålet om betaling for uddannelser eller store omlægninger af SU-systemet, så er det min opfattelse, at vi ikke skal gå på kompromis med, at uddannelse er for alle herhjemme. Det må ikke være pengepungens størrelse, der afgør, om man kan få en uddannelse,« siger han.

Han erkender, at det nuværende taxametersystem »giver udfordringer«.Men vil du give kommissionen ret i, at der skal gøres noget ved det?»Jeg vil konstatere, at vi nu har fået at vide, at vores taxametersystem ikke fremmer kvaliteten. Vi kommer til at se ændringer af systemet, men hvordan kan jeg ikke sige,« lyder det fra Morten Østergaard.

Han henviser til, at regeringen for nylig nedsatte et kvalitetsudvalg, der skal kulegrave kvaliteten af de videregående uddannelser og bl.a. se nærmere på taxametersystemet.

Morten Østergaard forventer, at de politiske drøftelser om forbedringer af de videregående uddannelser »bliver indledt i indeværende folketingsår«, ligesom kvalitetsudvalget kommer med sine anbefalinger til marts. Han tilføjer, at bl.a. Produktivitetskommissionens anbefalinger vil danne grundlag for forhandlingerne.

»Vi skal i gang. Problemets omfang er så stort, at det ikke er noget, vi kan gøre ad åre,« siger Morten Østergaard.Kunne regeringen ikke have gjort mere, end den har gjort?»Vi arbejder intenst med at gøre noget ved uddannelserne. Vi har bl.a. reformeret de pædagogiske uddannelser, vi har finansieret det øgede optag krone for krone, vi har nedsat kvalitetsudvalget, og vi har fra starten meldt ud, at vi ser det at satse på uddannelse som en vej ud af krisen,« siger han:

»Jeg har netop nedsat kvalitetsudvalget, fordi jeg mente, der var udfordringer med kvaliteten og relevansen af nogle af vores uddannelser.«