Minister beskylder LO for selvsving om deltidsloven

Læs mere
Fold sammen
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er træt af at stå model til fagbevægelsens skræmmekampagne

mod regeringens deltidsforslag. Men LO er ikke blevet beroliget af de ændringsforslag regeringen har lavet sammen med Dansk Folkeparti.


Usande

påstande fyger gennem luften, mener Claus Hjort Frederiksen.


Om lønmodtagere, der mod deres vilje tvinges ned i

arbejdstid og derfor må gå fra hus og hjem.


Om arbejdsgivere, der fra dag til dag kan sætte medarbejderne

ned i tid efter forgodtbefindende.


Om lønmodtagere der sendes hjem midt på dagen uden løn. Og de påstande

vil Claus Hjort Frederiksen godt have fejet af vejen inden deltidslovforslaget i dag skal 2. behandles og vedtages i samme hug.


-

Der har været stor bekymring for, om en lønmodtager vil være tilstrækkelig beskyttet mod at blive afskediget,

hvis han eller hun siger nej til at komme på deltid. Den bekymring har regeringen lyttet til. Lovforslaget er blevet ændret,

så der er delt bevisbyrde, hvis lønmodtageren mener at være blevet afskediget efter at have sagt nej til at arbejde

på deltid. Forskellen til ligefrem bevisbyrde er, at lønmodtageren ikke skal bevise, at afskedigelsen er begrundet i

afslag på eller anmodning om deltid, men alene skal fremføre faktiske omstændigheder. Eller sagt på en anden

måde: Arbejdsgiverens pligt til at føre modbevis indtræffer på et tidligere tidspunkt, siger beskætigelsesministeren.


Der

har også været stor bekymring for om forslaget kunne føre til, at arbejdsgiverne bruger deltidsloven til at konvertere

fuldtidsstillinger til deltidsstillinger.


Derfor er lovforslaget ændret, så det alene er under ansættelsen,

at en lønmodtager og en arbejdsgiver har ret til at aftale deltid.LO:Horibelt billede

Regeringen har også

taget højde for, at der er et reelt frit valg mellem at sige ja og nej til deltid. Derfor skal en arbejdsgiver ikke spørge

sine medarbejdere, om de vil på deltid i en situation med svigtende ordretilgang. I stedet kan han bruge overenskomstens bestemmelser

om arbejdsfordeling eller tilsvarende ordninger.


- Man får den mistanke, at fagbevægelsen kun reagerer så voldsomt,

fordi deltidsforslaget hæver individet over kollektivet. For medlemmerne vil nemlig gerne på deltid. Men fagbevægelsen

mener åbenbart ikke, at lønmodtagerne er i stand til at tage vare på sig selv. Det gør vi, siger Claus Hjort

Frederiksen, der vil sikre, at folk ikke løber ind i overenskomstmæssige barrierer, hvis de ønsker at komme på

deltid.


- Og det er dette ydmyge ønske, som har fået fagbevægelsen til at gå i selvsving og kaste død

over regeringens politik. Gå i sørgemarch til Christiansborg. Og arrangere en symbolsk, digital begravelse af deltidsloven

på Internettet med over 2200 gravstene. Jeg synes fagbevægelsen i stedet skal begrave deres protester og begynde at spille konstruktivt

sammen med regeringen, konkluderer ministeren.


Den kommentar får LO-sekretær Harald Børsting til at se rødt.


-

Det er en urimelig påstand, at vi går i selvsving. Hans egen bastande tanke om, at folk handler selv, gælder altså

også vores tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne. Men det ændrede lovforslag ændrer ikke en

tøddel ved, at det ikke er et ligeværdigt forhold mellem ledelse og de ansatte. Det er et horibelt billede Claus Hjort

Frederiksen sætter op i sit fordrejede hoved, siger Harald Børsting, der fastholder, at overenskomsterne skal beskytte

det enkelte individ. Og så er der intet, der forhindrer den enkelte at forhandle sig til noget ud over overenskomsten. F.eks.

deltid.DF dumpetDet landsdækkende fagligt og politisk tillidsrepræsentant samarbejde i industrien, CO ArbejdspladsNetværk,

med mere end 250 virksomheder opfordrer i dag til demonstrationer, tilidsmandsmøder og blokader. Og netværket fastslår,

at det er med stor sorg og harme, at tillidsrepræsentanterne må konstatere, at Dansk Folkeparti har indgået forlig

om deltidsforslaget med regeringen.


- Dansk Folkeparti''s udmeldinger om at være et arbejderparti og "den lille mands"

beskytter er lige så falske som de bortforklaringer og det røgslør de nu forsøger at ligge ud over det

faktum, at arbejdsgiverne med deltidsloven kan tvinge den enkelte lønmodtager ned i tid og dermed indtægt, siger tillidsrepræsentanterne

Claus Jensen, Lindø Værftet, Henrik Nielsen EOS og Hans J. Vognsen, Viking.LO overdriverDen kristelige fagbevægelse

markerer som modvægt til fagbevægelsens ballade med en helsides annonce for deltidsloven i MetroXpress.


- Lønmodtagerne

skal selvfølgelig have ret til at vælge og det valg skal respekteres. Vi undrer os meget over, at LO mener, at de bedre

kan vurdere, hvad der passer den enkelte lønmodtager og hans familie bedst, siger landsformand Mogens Stig Nielsen.


Den

kristelige fagbevægelse mener, at LO puster problematikken op - og opfatter ikke selv deltidsloven som en angreb mod overenskomsterne.


-

Den delte bevisbyrde - ikke fordi vi tror, at nogen arbejdsgivere vil fyre folk, der siger nej til gå på deltid - samler

i hvert fald op, siger Mogens Stig Nielsen.


Han støttes af Arbejdsmarkeds-Etisk Råd, som mener, at fagbevægelsen

bør forholde sig til, at halvdelen af danske forældre synes, at det er en god idé, hvis forældrene arbejder

på deltid.


- Fagforbundene burde i stedet for tradtionsrige demonstrationer og tillidsmandsmøder klappe i hænderne

på deres medlemmers - og deres familiers vegne, siger konsulent cand. theol Elisa Wejse fra Arbehdsmarkeds-Etisk Råd.