Minister åbner for klager over regler

Fødevarminister Eva Kjer (V) lukker nu ørerne op for brok over uhensigtsmæssige regler på fødevareområdet.

Livet skal være lettere for forbrugere, producenter og forhandlere af fødevarer. Det mener fødevareminister Eva Kjer (V), som nu lancerer en hjemmeside, hvor hvermand kan komme af med sine harme over irriterrende regler inden for fødevareområdet.

Formålet er ganske enkelt at få ryddet op i de love og regler, som måtte være blevet overflødige eller som simpelthen er for besværlige at efterleve. Derfor opfordrer ministeren fiskere, landmænd, pædagoger, købmænd, kantinepersonale og andre borgere, der på den ene eller den anden er i kontakt med fødevareministeriets område, til at melde de meningsløse regler ind.

- I Fødevareministeriet udformer og håndhæver vi en lang række regler inden for fødevarer, landbrug og fiskeri. Regler er nødvendige, men vores ressort er et stort område med meget regulering. For at sikre os, at de regler, vi udformer og arbejder med, fungerer bedst muligt, vil jeg gerne opfordre alle til at melde regler ind, som, de mener, er forældede eller overflødige.”, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen

Allerede sidste år opfordrede ministeren borgere, virksomheder og organisationer til at inmelde regler til ministeren. I alt 150 regler blev i den anledning udpeget som upopulære, og har ført til en række forenklinger.

Klag din sag ved at klikke her.

-ulha