Mindre virksomheder lever i røg og damp

Rygeregler. To ud af tre små og mellemstore virksomheder lader deres medarbejdere ryge, som de har lyst til. Kun hver tredje har i øjeblikket en egentlig rygepolitik, viser et rundspørge, som Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR, har lavet.

De små og mellemstore virksomheder får travlt med at indføre den nye rygelovgivning, som efter planen træder i kraft 1. april i år.

Det viser de registrerede revisorers Virksomhedsbarometer for fjerde kvartal 2006. Barometret bygger på en rundspørge blandt cirka 1.000 revisorer, som giver deres bud på, hvad der rør sig i den danske underskov af små og mellemstore virksomheder.

Ifølge revisorerne er det kun 35 procent af de små og mellemstore virksomheder, der i dag har en rygepolitik, der på de ene eller anden måde begrænser de ansatte i at ryge på arbejdspladsen, mens resten, 65 procent, lader medarbejderne pulse løs på cigaretten uden løftede pegefingre.

Dermed er fri rygning tilsyneladende langt mere udbredt i små og mellemstore virksomheder end på arbejdspladserne generelt.

Ifølge en undersøgelse af danskernes rygevaner, som Rambøll Management har udført for blandt andet Sundhedsstyrelsen i november-december 2006, oplyser kun 30 procent af de adspurgte, at rygning er tilladt overalt på arbejdspladsen.

Syv procent svarer at rygning er forbudt på virksomhedens område eller i arbejdstiden, 34 procent at rygning er forbudt inden døre, mens 22 procent oplyser, at rygning kun er tilladt i rygerum eller rygekabiner og syv procent, at det kun er tilladt at ryge i visse lokaler, for eksempel eget kontor.

Rambøll Managements rundspørge omfatter medarbejdere i såvel private som offentlige virksomheder.

Fra 1. april er det slut med at lade rygning foregå uden begrænsninger. En flertal i Folketinget står bag en ny lov om røgfri miljøer, som netop nu er sendt i høring.

Lovforslaget tvinger alle virksomheder uanset størrelse til at begrænse rygningen. Enten ved helt at forbyde rygning indendørs på arbejdspladsen eller ved kun at tillade rygning i særlige rygerum eller rygekabiner. Samtidig gøres overtrædelse af rygereglerne til en berettiget fyringsgrund.