Mindre udlån

Renten på nyudlån til husholdningerne faldt således til 7,9 i juni fra 8,2 i maj. Samtidig faldt renten, som husholdningerne

må betale på nye lån i realkreditinstitutterne, til 5,1 pct. fra 5,3 pct.- De faldende renter skal ses i lyset

af, at Nationalbanken nedsatte de officielle renter med 0,5 pct. den 6. juni. De helt korte pengemarkedsrenter fulgt nedsættelsen

af de officielle renter, mens faldet i de længere pengemarkedsrenter var noget mindre, skriver Nationalbanken.For de ikke

finansielle selskaber gør samme tendens sig gældende med hensyn til optagelse af lån i pengeinstitutter. Her faldt

renten i juni til 3,5 pct. fra 3,7 pct. i maj. Renten på de nye udlån fra realkreditinstitutterne lå derimod uændret

på 4,8 pct.Om pengeinstitutternes renter forklarer Nationalbanken, at den officielle rentenedsættelse slog relativt

hurtigt igennem, fordi en stor del af deres ind- og udlån er variabelt forrentede.Realkreditlånene var naturligvis

også mærket af rentefaldet, og her anfører Nationalbanken, at faldet fik størst betydning for udlån

med en kort rentebindingsperiode, mens udlån over en længere periode blot fik et mindre rentefald.