Mindre selskaber holder fast i deres revisor

Træghed. Hele 75.000 mindre selskaber kan fra det kommende regnskabsår for første gang fravælge deres revisor. Kun meget få har valgt at gøre brug af muligheden. Det vil ændre sig over tiden, mener både Dansk Industri og Håndværksrådet.

Den økonomiske gevinst ved at fravælge en revisor er alt for lille.

Derfor er det kun 6,5 procent af landets helt små virksomheder, der har valgt at droppe deres revisor og i stedet selv at tage ansvaret for det regnskab som de ind-sender til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det viser en undersøgelse, som Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) har lavet.

Revisorer med op til 17.000 smv-virksomheder som kunder har medvirket, og de er blevet spurgt om i hvilket omfang deres kunder har fravalgt revisonen.

Det skyldes, at selskaber med en omsætning på under seks mio. kr. om året for første gang, for næste regnskabsår, kan sige nej til at få en revisor til at revidere deres årsrapport.

Men den idé er der ikke ret mange virksomheder, der er med på.

Ifølge de registrerede revisorer skyldes det først og fremmest, at den besparelse der kan opnås ved at vælge revisionen fra, er for lille til at det kan betale sig.

- Det indikerer, at det ikke er en reel og mærkbar administrativ lettelse at slippe for revision i hvert fald ikke en, der prioriteres højt. Hensynet til interessenter vejer ifølge revisorerne også tungt det vil sige at have styr på dokumentationen i forhold til bank, skattemyndigheder med mere, lyder to af konklusionerne i undersøgelsen fra FRR.

Tung procedureFjernelsen af revisionspligten for smv-virksomheder blev vedtaget af Folketinget sidste år.

Det er et led i at få bragt virksomhedernes administrative byrder ned med 25 procent.

Lempelsen betyder, at 75.000 virksomheder, der lever op til bestemte kriterier, har mulighed for at vælge udgifterne til revision fra.

Det har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efterfølgende været flittige til at gøre virksomhederne opmærksomme på.

Både Dansk Industri (DI) og Håndværksrådet er tilhænger af de nye regler, og de tror på, at stadig flere virksomheder over tid vil gøre brug af muligheden for at undlade at få deres årsrapport revideret.

- Det er en ret omstændelig procedure at fravælge revi-sionen. Det skal stå i indkaldelsen til generalforsamlingen og efterfølgende vedtages på generalforsamlingen. Hertil kommer, at holding-selskaber fortsat skal have revision, og mange mindre selskaber er netop konstrueret med et holdingselskab og et datterselskab, siger chefkonsulent i DI, Kristian Koktvedgaard.

- Derfor tager det tid, inden de nye regler vil blive brugt. Men vi er overbevist om, at det kommer til at ske, når virksomhederne, bankerne og skattemyndighederne har vænnet sig til reglerne. Det samme så man i Storbritannien, da de fjernede revisionspligten for de mindre selskaber, siger Kristian Koktved-gaard.

God sidegevinstVicedirektør i Håndværks-rådet Ane Buch er meget enig.

- Herudover skal man huske, at fjernelsen af lovkravet om revisionpåtegning for de mindre selskaber kan få stor indirekte betydning. Revisionspåtegningen, som den ser ud i dag, er nemlig designet til store selskabers behov, siger Ane Buch.

- Frivilligheden vil gøre det muligt, at virksomhederne kan efterspørge en mindre omfattende påtegning målrettet de mindre virksomheders behov i forhold til for eksempel pengeinstitutter og leverandører. Det kan måske vise sig at blive en af de store gevinster ved fjernelsen af kravet om revisionspligt, siger Ane Buch, og påpeger, at det ofte er revisoren, der formidler ny viden til virksomhederne, og revisorerne har næppe entusiastisk markedsført fordelene ved at bruge de nye regler.