Mindre revison efter engelsk model

Engelske erfaringer skal nu inddrages i debatten om revisionspligten skal bevares for de små og mellemstore virksomheder i Danmark.

I lighed med de fleste andre EU-lande har englænderne allerede fjernet revisionspligten, og spørgsmålet er, om

det samme kan ske herhjemme.Det vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forsøge at få belyst.- Det er kommet frem,

at de mindre virksomheder i en række andre EU-lande, er fritaget for revisionspligten. Derfor er det helt oplagt at se på, hvilke

erfaringer de har. I den sammenhæng er specielt England meget interessant, siger kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

Jan Schlegel.Han fremhæver, at englænderne over en årrække langsomt har hævet grænsen for

hvilke virksomheder, der er omfattet af revisionspligten. I dag er det frivilligt for alle virksomheder, der befinder sig i det, som

svarer til den danske regnskabsklasse B. Det vil sige virksomheder med en omsætning på under 58 mio. kr.- Vi skal

ind og undersøge baggrunden for revisionspligten og finde ud af, hvad der sker, hvis den bliver fjernet. Besparelsen for virksomhederne skal

vejes op mod de samfundshensyn, der er ved at have revisionspligten, siger Jan Schlegel.Han fremhæver, at revisionspligten

inden for EU kun er bevaret for virksomheder i Sverige, Danmark og Finland. I alle andre EU-lande er der ændret på reglerne,

så revisionspligten er gjort mere eller mindre frivillig.Jan Schlegel antager derfor, at omkring 90 pct. af de mindre

virksomheder i EU ikke er underlagt en tvungen revision af deres regnskab.

Stor besparelse

Spørgsmålet om revisionspligt

for SMV''''erne er for alvor kommet til debat efter at en rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har vist, at virksomhederne kan

spare 1,4 mia. kr. om året, hvis revisionspligten bliver fjernet.Og ifølge et EU-direktiv er det fuldt ud lovligt

at fritage SMV''''erne for revisionspåtegning.Det har sat gang i en ophedet debat, hvor organisationerne tydeligvis ikke er

enige.Revisorerne vil naturligt nok bevare revisionspligten og de får støtte af bankernes brancheforening Finansrådet

samt arbejdsgiver- og erhvervsorgansationen, Handel- Transport og Service, HTS.Dansk Industri argumentere kraftigt for at gøre

revisionspligten frivillig for derved at sidestille de danske virksomheder med de undenlandske konkurrenter.Håndværksrådet

er meget på linie, og de vil som minimum have undersøgt fordele og ulemper ved at afskaffe revisionspåtegningen.

Og cheføkonom i Håndværksrådet Søren Nicolaisen er godt tilfreds med, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

nu vil inddrage de engelske erfaringer.- Vi siger ikke, at det nødvendigvis skal være et enten eller. Det er muligt,

at den optimale løsning er en mellemting, som den man ser i England, siger Søren Nicolaisen.Mens Dansk Handel

& Service, DHS, mener, at regeringen skal slå koldt vand i blodet, inden den griber til ny lovgivning.- Den nuværende

model med revision af regnskaber giver et sikkert og ensartet grundlag for en vurdering af virksomhedernes økonomiske oplysninger.

Vi mener ikke, at man bør ændre en velindarbejdet og velfungerende model, uden først at analysere konsekvenserne

grundigt. Der bør ikke laves hovsa-løsninger på et så vigtigt område, siger advokat i DHS, Henrik

Sauer.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen regner med at komme med deres rapport om revisionspligten, inden året er omme. Herefter

er det op til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) at finde ud af, hvad der så skal ske.