Mindre optimisme i industrien

Det kan læses i den seneste konjunkturindikator fra Danmarks Statistik.


Heri kan man se, at for perioden maj til juli regner

industrien stigende produktion og beskæftigelse. Et positivt tegn, som et stykke hen ad vejen bliver opvejet af udsigten til

faldende salgspriser i de næste tre måneder.


Inden for byggeriet er der stort set uændrede forventninger. De

sidste reparationer efter orkanen i 1999 er færdige. Det har præget byggeriet gennem det seneste år, hvor de fleste

virksomheder har svært ved at holde de senere års høje tempo. Byggeriets forventninger er lighed med forrige opgørelse

på minus 12, når der er korrigeret for sæsonudsving. Et lille lyspunkt er dog, at der er på de fleste områder

positive forventninger til beskæftigelse og omsætning.