Mindre optimisme blandt mindre virksomheder

Et flertal af de små og mellemstore virksomheder venter fortsat, at bedre tider venter forude. Men andelen af optimistiske virksomheder er blevet lidt mindre, viser ny undersøgelse.

De små og mellemstore danske virksomheder er blevet lidt mere optimistiske på det sidste. Fortsat venter et flertal af dem bedre tider og fremgang forude, men optimismen er blevet dæmpet lidt ned gennem de sidste måneder, hvor der da også har været en del bekymring over den aftagende vækst i Kina og hvad det kommer til at betyde for Europa og USA.

Det viser en rundspørge, som Håndværksrådet har foretaget blandt 683 små og mellemstore virksomheder i august.

»Det er både Danmarks økonomiske situation, investeringslysten, beskæftigelsen og forventninger til årets resultat, der bliver vurderet lidt dårligere af virksomhederne,« siger afdelingschef i Håndværksrådet, Frank Korsholm.

Derimod bliver udsigterne for eksporten vurderet til at være den samme som før, mens der er en mindre stigning i den sæsonkorrigerede ordretillid, fremgår det.

Det er 49 procent af virksomhederne, som vurderer at Danmarks økonomiske situation er bedre end på samme tid sidste år. Dette er lidt færre end i sidste kvartal, hvor 52 procent af de små og mellemstore virksomheder vurderede at Danmarks økonomi bedre.

Det er især inden for service i bred forstand, at der er en overvægt af positive virksomheder, mens industrien omvendt er den branche, der har den laveste andel af virksomheder, nemlig 34 procent, der vurderer at dansk økonomi er i bedring.

Når det kommer til vurderingen af virksomheden egen økonomi, er det butiksvirksomheder, der trækker op, med en overvægt af positive virksomheder på 36 procent.

»Det står i stor kontrast til byggebranchen, hvor der kun er en overvægt på 12 procent, som vurderer, at virksomhedens egen økonomi er i bedring,« siger Frank Korsholm.

Byggebranchen er også den branche, hvor færrest venter et bedre resultat for i år. Industrivirksomhederne har den største overvægt af positive forventninger til året resultat.

»Samlet tegner der sig et billede af, at det ikke går helt så godt som i starten af året. Det blev da også bekræftet af tallene for den økonomiske vækst i andet kvartal, der var lidt til den sløje side,« siger Frank Korsholm.