Mindre inflation end ventet

Dermed steg forbrugerpriserne en smule mindre en ventet af analytikerne, der i gennemsnit havde estimeret en månedsstigning

på 0,6 pct. og en årsstigningstakt på 2,5 pct.I august var der tale om en stigningstakt på 0,1 pct.

på månedsbasis og 2,3 pct. på årsbasis.De EU-harmoniserede forbrugerpriser steg ligeledes 0,6 pct. i

september, mens årsstigningen er på 2,5 pct.Cheføkonom i Handelsbanken Bo Overvad venter fortsat en pæn

stigning i forbrugerpriserne på op mod 3 pct. ved slutningen af året, hvilket primært kan tilskrives basiseffekten

fra energipriserne.Risikoen er derfor, at fokus på arbejdsmarkedet bliver rettet mod inflationen.Derved er der

risiko for en afsmittende effekt på løndannelsen, vurderer Bo Overvad.