Mindre fald i ledigheden

Antallet af ledige faldt med 300 personer fra december til januar. Det svarer til en uændret ledighed på 4,9 pct., viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Foto: Michael Bothager

Antallet af ledige faldt med 300 personer fra december til januar. Det svarer til en uændret ledighed på 4,9 pct., viser nye tal fra Danmarks Statistik. Derved er der 132.000 danskere uden arbejde.

Og det er endnu et positivt nøgletal for det danske arbejdsmarked, som er inde i en god gænge. Siden foråret 2013 er næsten 45.000 flere personer kommet i job, og ledigheden er nu nede på det laveste niveau siden maj 2009. Arbejdsmarkedet er med faldende ledighed og stigende beskæftigelse entydigt på rette kurs, lyder det fra flere økonomer.

Beskæftigelsen er steget mere end ledigheden er faldet, men det er et yderligere positivt tegn, fordi det betyder, at arbejdsstyrken er vokset. Netop en øget arbejdsstyrke er en af de afggørende forudsætninger for, at der i den danske økonomi kan blive plads til den vækst, som kan komme i de kommende år.

»Vi venter, at beskæftigelsen kommer til at stige yderligere over de kommende kvartaler. Det vil trække i retningen af en lavere ledighed, men det vil ikke nødvendigvis være sundt for dansk økonomi, hvis ledigheden falder for voldsomt for hurtigt,« skriver cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian i en kommentar til tallene.

De fleste øvrige økonomer er enige.

»Den lave ledighed er dog også en advarsel om, at der hurtigt kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet. Flaskehalse som fører til tab af konkurrenceevne og dermed lav økonomisk aktivitet. Det er derfor afgørende, at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft, hvis ikke opsvinget i dansk økonomi skal slås ihjel før det for alvor er kommet i gang,« skriver Peter Bojsen Jakobsen.

Rent geografisk viser tallene, at København er hårdst ramt med en ledighed på 6,1 pct. I Nordsjælland og i Vestjylland er der færrest ledige.

Fra Nykredit lyder en helt anden kommentar. Chefanalytiker Tore Stramer gør opmærksom på, at på grund af it-problemer i jobcentrene er opgørelsen over ledigheden opgjort med en usikkerhed på plus/minus 700 personer. Det gør dagens tal stort set ubrugelige, mener Nykredit.

Tore Stramer fremhæver dog en række andre tal, som viser, at der er et jobopsving på vej i den danske økonomi.