Mindre dyk i ledigheden i december

I december sidste år var der 400 færre ledige end måneden før. Antallet af arbejdsløse faldt derved tilbage til 6,2 pct. af arbejdsstyrken. Økonomerne kalder det overraskende.

Ledigheden i Fold sammen
Læs mere

Lidt færre danskere i køen i arbejdsløse. Ledigheden faldt med 400 personer fra november til december og kom derved ned på163.500 personer.

Det vil sige, at antallet af arbejdsløse dykkede med i årets sidste måned dykkede med 0,1 procentpoint og nu er tilbage på 6,2 pct. af arbejdsstyrken.

Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden har været stort set uændret siden januar 2010, da den sæsonkorrigerede ledighed i hele denne periode har ligget mellem 6,1 og 6,4 pct. af arbejdsstyrken.

Seniorøkonom i Nykredit Tore Stramer fremhæver, at den mindre nedgang i ledigheden er sket, selv om udviklingen i den danske økonomi ikke peger i den retning.

Han mener derfor, at en del af forklaringen kan være, at afkortningen af dagpengeperioden har været med til at presse ledigheden lidt ned.

"Det er en bevægelse man har set ved tidligere forkortelse af dagpengeperioden," siger Tore Stramer.

"Det er således også værd at holde fast i at en forkortelse af dagpengeperioden på sigt trækker i retning af at sænke langtidsledigheden og øge beskæftigelsen," siger Tore Stramer.

Både Nordea og BRFkredit kalder faldet i antal arbejdsløse for overraskende og glædelig.

Det samme gør økonom i Danske Bank Jens Nærvig Pedersen, men han påpeger, at ser vi på tallene på årsbasis, var der 3.000 flere ledige i december 2012 i forhold til samme måned året før.

"Baggrunden for den stigende ledighed gennem 2012 er, at dansk økonomi klarede sig rigtig dårligt igennem sidste år. Når vi får de endelig tal for den økonomiske vækst sidste år, vil de formentlig vise, at den har været negativ," siger Jens Nærvig Pedersen.