Miljøopgaver for millioner i udbud

Private virksomheder får mulighed for at løse opgaver, som Danmarks Miljøundersøgelser ellers har løst for Miljøministeriet.

Læs mere
Fold sammen
Virksomheder med viden om mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, pesticidanalyser og miljøøkonomi kan se frem til at kunne byde ind på at løse opgaver for Miljøministeriet, som hidtil kun er blevet løst af DMU, Danmarks Miljøundersøgelser. I alt vil ministeriet udbyde opgaver for 19 millioner kroner.

- Omverdenen stiller store krav til, at Miljøministeriet sidder inde med den bedste viden, og at vi opnår den billigst muligt. Derfor søger vi hele tiden de bedste løsninger. Udbud er et godt værktøj til at sikre det rigtige forhold mellem pris og kvalitet. Det bliver spændende, om der er leverandører på markedet, der kan konkurrere med DMU , siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

Styrker konkurrenceevne

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, glæder man sig over ministerens initiativ, som ventes at føre til øget innovation og videndeling inden for miljøområdet.

- Ved at lade private virksomheder, eksempelvis rådgivervirksomheder, varetage opgaverne, skabes der mulighed for ny innovation og kobling af kompetencer hos en lang række større virksomheder. Det har ikke været muligt tidligere, hvor DMU havde monopol på at løse opgaverne, siger adm. direktør Henrik Graver, som også mener, at det vil give de danske virksomheder en international konkurrencemæssig fordel, hvis de kan bruge Miljøministeriet som reference, når de søger opgaver i udlandet.

- Det styrker ganske enkelt Danmark som videnklynge indenfor Miljøteknologi, siger Henrik Graver.

Projekterne ventes at blive sendt i udbud i oktober. DMU vil have mulighed for at byde ind på opgaverne på lige fod med de private virksomheder.