Middelfart som brobygger

For den kommende forstørrede Middelfart Kommune er kommunalreformen og den nye inddeling af amterne i større regioner en enestående chance for at skabe ny og fremadrettet udvikling.

Lige nu ved udgangen af 2004 er der fuldt tryk på både bolig- og kulturbyggerier i Lillebæltsbyen, og som byens borg-mester Steen Dahlstrøm (S) udtrykker de nye muligheder med den syddanske region, så "er det sjovere at være midtpunkt end af være i periferien".

Så den nye kommune agter at blive brobygger i den nye syddanske region, hvor Vejle bliver hovedby. Dermed hentyder han til, at Middelfart fra at være udkant i både Fyns amt til den ene side og i Trekant-samarbejdet med syv jyske kommuner til den anden side, så vil Middelfart i den nye syddanske region bestående af de tre jyske amter, Ribe, Vejle og Sønderjylland samt Fyns amt pludselig befinde sig lige midt i smørhullet.

Vækstområde

Trekantområdet er i forvejen et af Danmarks store væ6kstområder, og uanset om det lykkes at trække nye virksomheder til kommunen, så vil Middelfart være en sikker vinder.

Og med det stadigt mere omsiggribende begreb Syddanmark med Syddansk Universitet som det tydeligste ligger Middelfart nu midt imellem universitets afdelinger i Odense og Kolding.

- Vi satser på at udvikle nye erhvervsområder ved motorvejen, men uanset alt, så er Middelfart med nærheden til Lillebælt en meget attraktiv bosætningskommune, hvor vi jo har de højeste boligpriser på Fyn, siger Steen Dahlstrøm.

Den nye forstørrede kommune vil ligge centralt i Danmark og lige ved motorvejen over Fyn, og kommunen med til den tid 36.000 indbyggere vil udover motorvejen have adgang til både jernbane og en ny, moderne trafikhavn. Så logistik bliver en vigtig del af den kommende kommunes erhvervsliv.

Den gamle trafikhavn er i fuld gang med at blive udstyret med havnenære - og dyre - boliger, men samtidig har man indrettet en ny og moderne trafik-havn på det område, hvor trådfabrikken NKT tidligere holdt til. Den har ADP, Associated Danish Ports, der desuden omfatter havnene i Fredericia og Nyborg, overtaget.

MotorvejenOg motorvejen er vigtig i erhvervsplanlægningen, hvor både Nørre Aaby og Ejby i mange år har satset på erhvervsjord lige opad motorvejen, og hvor Middelfart Kommune først er begyndt med en lignende satsning de seneste år. Forløbig er det lykkedes at tiltrække den hastigt voksende Kolding-virksomhed Fiberline Composites A/S, som fremstiller plastkomposit-materialer til brug i både byggeri, til broer, til tog og busser som erstatning for bl.a. stål.

- Fiberline er en højteknologisk virksomhed med omkring 185 medarbejdere, når de flytter ind ved årsskiftet 2005/06, og den slags virksomheder håber vi at kunne tiltrække flere af, bl.a. satser vi jo i Trekantsamarbejdet meget på innovation, iværksættere og udvikling af netværk inden for erhvervslivet, siger Steen Dahlstrøm.

Bl.a. har Trekantsamarbejdet sat gang i et projekt, hvor den tidligere departementchef i Erhvervsministeriet, Jørgen Rosted, er med sammen med en række internationale eksperter i regional udvikling.

Mere dynamik- Vores nye kulturø i den gamle havn er et samarbejde imellem kommunen og erhvervslivet, og det samme er erhvervsudviklingen ved motorvejen, hvor vi samarbejder med lokaler virksomheder, siger Steen Dahlstrøm.

- Det giver os mere dynamik, og det har den yderligere fordel, at private virksomheder har nogle muligheder, som vi som kommune ikke har, bl.a. vil virksomheder, der vil bygge hos os typisk gerne have salget af deres gamle bygninger med, og det må vi som kommune ikke være med i.

Steen Dahlstrøm er glad for den kommende nedsættelse af Storebæltsafgiften, og han mener, at den automatisk bør følge til, at udvidelsen af den i forvejen stærkt trafikerede vestfynske motorvej fra fire til seks spor bliver fremskyndet, fordi nedsættelsen vil føre til mere trafik.

Endnu er forhandlingerne imellem de tre kommuner på et indledende stade, men Steen Dahlstrøm er sikker på, at erhvervslivet vil få stor gavn af sammenlægningen.