Mezzanin øger investeringer i mindre virksomheder i 2008

Finansiering. Mindre risikovillighed blandt banker, giver mere plads til alternativ finansiering.

»Små og mellemstore virksomheder oplever, at det er blevet sværere at få finansieret deres vækst hos banker og mærker mindre risikovillighed hos kapitalfonde. Det skaber plads til os, fordi vi kombinerer långivning, ejerskab og rådgivning i virksomhederne. Det får vi stor succes med i indeværende år, og derfor fortsætter vi den strategi i 2008, hvor vi vil øge investeringerne,« siger investeringschef, Sjælland, Peter Bo, Mezzanin Kapital.

Banker og kapitalfonde har ifølge Mezzanin Kapital haft overdrevne forventninger til afkastet af deres investeringer i små og mellemstore virksomheder. Derfor trækker de nu følehornene lidt til sig. Da banker og kapitalfonde oplever stigende låneomkostninger og en mulig global finanskrise, medvirker det til den øgede tilbageholdenhed om at fremskaffe risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder.

Denne mindre risikovillighed oplever virksomhederne som økonomisk tilbageholdenhed. Men den økonomiske tilbageholdenhed hos banker og kapitalfonde sænker ikke behovet for kapitalfremskaffelse i de små og mellemstore virksomheder.

»Det er lidt ulven kommer. Finanssektoren virker rådvild og kommer med et utal af forskellige meldinger og signaler. Der er mange aktører på markedet. Men samlet set har det desværre den effekt, at det bliver selvforstærkende. Jeg har hørt blandt ejerledere, at de bliver mødt af større forsigtighed i bankerne, og det bremser finansiering af projekter i virksomhederne,« siger formand Hans Jørgen Dalum, Ejer- lederne.

Ekstra plads på midtenMezzanin Kapital har placeret sig på midtbanen mellem virksomhederne og bankerne, og derfor skaber finanssektorens tilbageholdenhed ekstra rum til at finde de projekter i virksomhederne, som bankerne ikke kan eller vil lånefinansiere.

Derfor forøger Mezzanin Kapital investeringerne blandt små og mellemstore virksomheder, fordi der er attraktive investeringsprojekter. De udnytter den ekstra plads på midtbanen. I øjeblikket har de lån og investeringer i 65 virksomheder, heraf er Mezzanin Kapital medejere i 15 virksomheder, hvor de også har pladser i bestyrelsen. Samlet set har virksomheden nu investeret over en mia. kr. i løbet af ni år. Men i 2007 er investeringerne alene over 200 mio. kr.

»Det handler for os om at gå ind i virksomhederne og være med til at skabe opgang for virksomhederne, og via medejerskab og rådgivning at få andel i den opgang, hvor vi selv tager en risiko. Vi har solgt en del af vores ejerskaber fra i virksomheder i 2007 med stor gevinst. Når vi går ind og tager en mere aktiv rolle i virksomhederne, giver det bedre afkast for os og for virksomhederne,« siger Peter Bo.

Ejerne bag Mezzanin Kapital er en række fonde og pengeinstitutter og pensionskasser. Heriblandt ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, Amagerbanken og Kirkbi.