Metro på svensk O-liste

Som årsag er angivet, at børsens revisorer ikke har fået tilstrækkelige oplysninger om virksomhedens forretninger.

Det har ført til, at børsianerne og offentligheden er gjort opmærksom på, at der er tale om manglende oplysninger

om Metro Internationals regnskaber. Metro siger, at arbejdet er blevet forsinket i forbindelse med bestyrelsesformanden Jan Stenbecks

død.

Tysk skat ikke blandt højeste

(MÜNCHEN) Tyskerne har trods alt kun den mellemeste skattebyrde i

Europa, siger finansministeriet, men det indrømmes at der til gengæld betales højere sociale bidrag. Sammenlægges

pensionsbidrag, sygesikring og arbejdsløshedsbidrag så er belastningen for såvel borgere som virksomheder i midten

af, hvad der opkræves i Europa, skriver "Süddeutschen Zeitung". Skat og bidrag beløb sig i 2001 til 36,4

pct. og lå under Frankrigs 45,4 pct., Italiens 41,8 pct. og Storbritanniens. 37,4 pct. Bedre var det i USA med 29,6 pct. og

i Japan med 27,1 pct.

Euro-landene får det bedre(FRANKFURT) De 12 euro-landes konjunktur får en mærkbar

bedring fra midten af året, forudsiger Deutsche Bank i en analyse. De mange usikkerhedsmomenter vil imidlertid føre til,

at investorerne i stort omfang vil holde sig til sikre obligationer frem for aktier. For euro-landene ventes en økonomisk tilvækst

på 1,2 pct. mod forventet 0,8 pct. for 2002. Analysen regner endda med, at det i indeværende års første kvartal

kan komme en kort Irak-krig. Den tyske regerings anstrengelswer for, at få statsregnskabet til at gå op ventes ikke at

få større indflydelse på den økonomiske situation.

Frygten trykker USAs økonomi(NEW YORK)

En snigende frygt for en snarlig amerikansk militær indgriben mod Irak udøver et stigende tryk på USAs økonomi.

Udsigten til krig i Mellemøsten har en lammende virkning på beslutningstagerne i det økonomiske område.

Ingen tør at sætte noget i gang, der kan vise dig værdiløst den dag det går løs. En række

ledende økonomer lægger ikke skjul på, at den økonomiske udvikling i USA er bremset op siden begyndelsen

af fjerde kvartal i fjor, der sluttede med, at der alene i december blev sløjfet 101.000 arbejdspladser. Produktionen har været

skruet ned siden årsskiftet og forbrugerne tør ikke bruge deres penge, sålænge der ventes. Men der er analytikere,

der mener, at en hurtigt afsluttet krig mod Irak kunne ende med et lettelsens løft i økonomien og en reel opgang i andet halvår.Endnu

flere om Safeway

(LONDON) I England fortsætter kampen om at overtage supermarkedskæden Safeway. Senest har milliardæren

Philip Green meldt sig som den femte deltager i kampen. Det hele begyndte for to uger siden, da Safeway-kæden accepterede et

tilbud fra William Morrison supermarkederne på 2,9 mia. pund. Siden kom supermarkedskæderne Sainsbury og Asda med i billedet.

Asda er en afdeling af USAs største kæde Wal-Mart. Safeway har 479 supermarkedet. Købsinteressen er begrundet

i, at regeringen overvejer begrænsninger i flere store indkøbsmarkeder i omegnen af storbyerne af hensyn til den traditionelle

detailhandel.