Metal i it-fusion

Læs mere
Fold sammen
Det er håbet, at fusionen vil styrke de to forbund og sætte skub i, hvad forbundsformand i Dansk Metal Max Bæhring

kalder "en nødvendig fornyelse af den faglige struktur på it-området".Beslutningen er endeligt

godkendt af Dansk Metals hovedbestyrelse, hvorfor forbundets 137.000 medlemmer ikke skal stemme om den. Det skal de godt 13.000 medlemmer

af Telekommunikationsforbundet til gengæld. Her vil der således blive afholdt urafstemning i slutningen af marts 2003.