Mere kapital og flere kautioner til små virksomheder

Statskautioner får driftslån hos Vækstfonden i spil, når regeringen i denne uge skal udmønte den nye kreditpakke til virksomhederne.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Nye lovende vækstvirksomheder med behov for kapitalindskud og etablerede virksomheder, der har brug for lån til investeringer og drift, vil efter sandsynlighed få størst gavn af den nye kreditpakke, som regeringen lancerede op til weekenden.

Man også mindre virksomheder, der har behov for eksportkautioner, kan vente en ekstra hånd.

Regeringens udspil kommer efter pres fra erhvervsorganisationerne, der igennem flere måneder har påvist i undersøgelse efter undersøgelse, at selv sunde virksomheder har svært ved at få lån i bankerne. Der skal gives virksomhederne nye lån indenfor en garantiramme på fem milliarder kr.

Regeringens udspil, som skal forhandles med forligspartierne bag bankpakkerne, ventes udmøntet mere konkret, når økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen torsdag møder et bredt udvalg af erhvervsorganisationer. Udspillet kan godt ændre indhold undervejs i processen.

Bl.a. har Dansk Industri, som regeringen lytter mest til i erhvervspolitikken, undret sig over, at der ikke samtidig sker en forlængelse af fristen for virksomhedernes afregning af moms og a-skat med staten. Virksomhederne fik i foråret forlænget deres kredittider, men ordningen udløber til september.

Nye rammer

Regeringen har i sig eget udspil især kig på de såkaldte vækstkautionslån. Foråret igennem har der ellers været lav efterspørgsel på den type lån, som administreres af Vækstfonden, og hvor fonden bærer 75 pct. af risikoen for banklån til investeringer. Lånene går typisk til mindre virksomheder.

Vicedirektør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard oplyser dog til ErhvervsBladet, at antallet af ansøgninger om vækstkautioner blev fordoblet i juni måned.

- Vi har en fornemmelse af, at bankernes forhold er normaliseret så meget, at de nu kigger på nye investeringslån sammen med virksomhederne, forklarer Rolf Kjærgaard.

Vækstkautionslån søges via bankerne. I alt bevilges der årligt vækstkautioner i Vækstfonden til en værdi af ca. 140 mio. kr. Det er formentlig denne ramme, der nu udvides. Samtidig vil lånene fremover efter al sandsynlighed også kunne gå til driftsformål.

- Vi har ingen besvær med at ændre administrationen, så lånene også kan omfatte driftsformål, hvis det er det politikerne ønsker, siger Rolf Kjærgaard.

Risikovillig kapital

Regeringen vil desuden styrke markedet for risikovillig kapital. Også det skal ske via Vækstfonden. De forslag, der hidtil har været i spil, opererer med, at der tilføres Vækstfonden en ekstra garantiramme på 1,5 milliarder over tre år. Omfanget af investeringer i nye væktsvirksomheder via ventureselskaber faldt i fjor med 25 pct.

Ifølge Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden forventes det, at investeringsomfanget kan hæves med de 25 pct., som det faldt med, hvis ventureselskaberne i Danmark tilføres ny kapital. I fjor blev der investeret venturekapital i nye virksomheder for 550 mio. kr. mod 725 mio. kr. året før.

Hos DVCA – ventureselskabernes brancheorganisation – håber man desuden, at de nye garantier til venturemiljøet kan redde nogle af de godt 300 vækstselskaber, som er truet af likviditetsmangel på grund af finanskrisen.

Ny eksporthjælp

På eksportområdet har regeringen hidtil satset på at forbedre eksportkreditterne for større virksomheder med langvarige oversøiske eksportforretninger. Søgningen til de nye ordninger har været beskeden, fordi eksportkreditterne gives til variabel rente, selvom de gives ved hjælp af lån i nationalbanken til fast lav rente. Det har skabt usikkerhed om omkostningerne ude i virksomhederne.

Desuden har mindre virksomheder været afskåret fra at få eksportkreditter, fordi deres eksportforretninger er mindre og mere kortvarige. Men også det vil regeringen nu rette op på.