Mere inflation kan gavne

Den europæiske centralbank ECB har netop på sit seneste møde fastholdt, at landene i eurozonen skal holde sig til

en inflationsprocent på højst 2 pct., og her mener professor Sinn, at det vil sætte mere skub i den slæbende

europæiske økonomi, hvis grænsen for inflation blev sat op til 2,5 pct. For lav inflation og for høje lønninger

og priser vil med tiden uvægerligt føre til lukninger af virksomheder og til tab af arbejdspladser, skriver professor

Sinn.

Ingen deflation

(FRANKFURT) Til den internationale valutafond, IMFs advarsel om en stigende fare for deflation i Tyskland

siger præsidenten for Deutsche Bundesbank, Ernst Welteke, at efter bankens bedste vurderinger er deflationsfaren meget ringe

og henviser til, at i Europa er inflationsprocenten stigende og det endda uden medregnede stigninger i energipriserne.

mio. færre tyske jobs i år

(MÜNCHEN) Det tyske arbejdsmarked må i år regne med at der gennemsnitligt vil

være 4,4 millioner arbejdsløse, siger eksperter fra Bundesanstalt für Arbeit. Ved årsskiftet regnedes der

i snit med 4,26 mio. uden job. Beregningerne er foretaget ud fra en økonomisk tilvækst på 0,5 pct. i år. Eksperterne

venter ikke en væsentlig bedring af arbejdssituationen før næste år.

Flyselskaber i fremgang(PARIS)

Air France og British Airways er i fremgang og klarer sig bedre end de fleste europæiske konkurrenter. Air France har for sjette

gang sluttet et finansår, denne gang 2002-03, med positive tal og British Airways har overraskende sluttet året, der endte

31. marts med et bruttooverskud på 135 mio. euro. Begge flyselskaber vedgår, at tiderne er vanskelige for flytrafikken,

men har kunnet glæde sig ved en ringe tilbagegang i passagertallet.

WorldCom fik milliardbøde(NEW YORK) Det

konkurstruede teleselskab WorldCom har i et frivilligt forlig indvilget i at betale en bøde på en halv milliard dollars

for at have besmykket regnskaberne med 11 mia. dollars, der ikke var der. WorldCom var USAs næststørste selskab for fjerntelefoni

og inetnet-service. WorldCom er i betalingsstandsning, men regner med senere i år at komme i gang igen og det vil da ske under

det gamle navn MCI.

Euros himmelflugt(BERLIN) Euroen fortsætter sin himmelflugt og har senest været oppe at røre

ved kursen 1,18 USdollar for én euro og dermed den kurs, der gjaldt for fire år siden (1,1884 dollar), da begyndelsen

til den fælles europæiske valuta blev gjort den 4. januar 1999. Euroen er dermed nået langt fra bundkursen på

82 UScents. Den amerikanske regering har ladet forstå, at den ikke vil gribe ind til gunst for den faldende dollarkurs. Den

dyrere udenlandske valuta har fået amerikanerne til at købe de hjemlige produkter efter at f. eks. europæiske biler

er blev dyrere i takt med den stigende eurokurs. USAs import er faldet, mens eksporten til Europa stiger i takt med, at de amerikanske

varer bliver billigere for europæerne.

Finnair-tab i år(HELSINGFORS) Flyselskabet Finnair har opgjort regnskabet

for januar kvartal med et tab på 14 mio. euro ved en omsætning på 400 mio. euro, der var 2,4 pct. bedre end for

et år siden. Finnair var ellers ved at komme sig efter nedturen siden 2001, men Sars-epidemien har også for Finnair nedsat

rejseaktiviteten betragteligt, siger selskabets præsident Keijo Suila, der regner med, at året ender med tab. Nedgangen

i passagertallet er på 10 pct. for forretningsrejsende. Ingen fyres, men ledige stillinger bliver ikke genbesat.