Mere bøvl trods offentlige forenklinger

Indberetninger. Enkle regler og online-adgang til det offentlige har ikke lettet hverdagen ude hos virksomhederne. Knap hver anden virksomhed mener ligefrem, at der er kommet mere administration de seneste år, fremgår det af en ny undersøgelse fra KPMG.

Virksomhederne har ikke mærket nogle synderlige fordele ved de mange nye digitale indgange til Skat og andre myndigheder.

Der er tværtimod kommet endnu flere administrative byrder for virksomhederne. Byrder i form af administrative opgaver, der stjæler tid og opmærksomhed fra firmaets kerneforretning.

Det fremgår af en helt ny undersøgelse blandt 120 danske virksomheder, ErhvervsBaromeret, som konsulentfirmaet KPMG har lavet i samarbejde med ErhvervsBladet.dk.

Flertallet af virksomhederne mener slet ikke, de har mærket nogle lettelser som følge af de mange digitale blanketter og ordninger hos de offentlige.

Tværtimod har hele 41 procent, mærket endnu flere administrative byrder de seneste tre år.

Over 80 procent af virksomhederne siger, de bruger mellem 5 og 10 procent af alle deres lønomkostninger på administration, som ikke skaber værdi i firmaet.

Det er især medarbejderadministrationen, der er blevet mere belastende de seneste år. Men også indberetningerne til Danmarks Statistik og Skat lægger mere beslag på virksomhedernes tid, end tidligere.

Regeringen uenigUndersøgelsen, der netop er offentliggjort fra KPMG, står i skærende kontrast til regeringens egne tal i det såkaldte Byrdebarometer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Barometeret viser, at regeringen i perioden fra 2001 og frem har skånet erhvervslivet for godt 3 mia. kroner i administrative byrder.

Byrderne skulle være nedbragt med 9,7 procent fra godt 31 mia. i 2001 til 28 mia. kroner i dag.

Men alligevel mener hver tredje virksomhed, det burde være muligt for regeringen at gøre det bedre.

De efterlyser enklere love og regler inden for medarbejderhåndtering, skat, bogføring og statistik.

Flere generHos erhvervsorganisationen HTS nikker afdelingschef Henrik Friis genkendende til problemet.

»Der er sket meget på det digitale område. Men det offentlige skulle satse på at forenkle dér, hvor virksomhederne i realiteten oplever størst gene. Det er selve oplevelsen af besværet, der tynger hos virksomheden, snarere end den tid, der reelt bruges,« siger Henrik Friis.

Han nævner eksempler som bøvlet med at lave arbejdspladsvurderinger og få folk i fleks- og skånejobs.

Henrik Friis mener ikke, at regeringens Byrdebarometer kan bruges til særlig meget.

KPMG’s ansvarlige for undersøgelsen, partner Lars Bo Jørgensen, er enig med Henrik Friis.

»Virksomhederne oplever mere bøvl og de føler, der kommet flere forpligtelser over for det offentlige,« siger Lars Bo Jørgensen.

Information ønskesLars Bo Jørgensen tror, at virksomhederne kunne have gavn af mere information fra myndighederne om, hvad der er gjort, og at der eksempelvis ikke er revisionspligt længere.

»Desuden kunne myndighederne godt blive bedre til at samkøre deres indberetninger. Så virksomhederne ikke skal oplyse det samme til to forskellige instanser,« lyder det.

Økonomi- og Erhvervsministeriet kom i marts 2007 med pjecen ”En lettere hverdag for danske virksomheder” som oplyser om de tiltag, der er gennemført. Blandt andet er der sket forenklinger inden for byggeriet og hos Danmarks Statistik og regnskabspligten er fjernet for små virksomheder.

Ministeriet peger på, at det også er en EU-opgave at sørge for forenklinger. Hele 60 procent af virksomhedernes byrder stammer nemlig fra EU-lovgivning.

Administrative lettelser er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Målet er, at virksomhedernes byrder skal lettes »med op til 25 procent i 2010«

Også EU-Kommissionen har ambitioner på området. Kommissionen vil reducere de administrative omkostninger med 25 procent inden 2012. Kommissionen vurderer, at den årligt kan spare europæiske virksomheder for sammenlagt 1,3 mia. euro.