Medarbejderprofiler skal styrke Aka-Print

Den grafiske virksomhed, Aka-Print A/S, Århus, har besluttet, at den vil lave en målrettet uddannelsesplan for hver af

de 34 medarbejdere.


Derfor er virksomheden gået i gang med medarbejdersamtaler og kompetenceprofiler af medarbejderne.

Den er nået knapt halvvejs i arbejdet.


Aka-Print har kortlagt sine stærke og svage sider i en swot-analyse. Og den

har fået skitseret sine mål de næste to år, så personalet kan trække i den ønskede retning.


De

mange initiativer skyldes en henvendelse fra Center for Uddannelsesplanlægning, Århus, fortæller teknisk direktør

Michael Bergman, Aka-Print. Han har ansvaret for uddannelsesplanlægningen og roser centrets værktøjer, der er nemme

at bruge.Var skeptiske

- Vi fik en henvendelse og tog et møde med centret. Vi var meget skeptiske inden mødet,

men det blev en meget positiv oplevelse. Centret var udmærket klar over, at mindre virksomheders økonomiske evne til

at investere i uddannelse er begrænset, fortæller Michael Bergmann.


- Centret pointerede, at uddannelse ikke er et

spørgsmål om at sende kursister ud i byen, men at det handler om at få nogle skræddersyede kurser til firmaet.

Nogle af dem kan foregå internt. F.eks. kan underleverandører og kunder arrangere kurser.


Vi har aftalt med en bogbinder

og en papirgrossist, at de laver et internt kursus for udvalgte medarbejdere. Papirgrossisten kan fortælle hvilke typer papirer,

der egner sig bedst, og hvad man skal være opmærksom på. Farven på et katalog kan knække i ryggen på

grund af papirets overflade, siger Michael Bergmann.Inddrage kunder- Det handler også om at inddrage kunder. Mange

af vore forlagskunder handler med to-tre trykkerier, og de kan sammenligne os med andre leverandører, hvis vi beder om det.


Michael

Bergmann erkender, at det er meget tidskrævende at udarbejde kompetenceprofiler i samarbejde med den enkelte medarbejder.


-

Det skal bruges til at forbedre medarbejderes eventuelle svage punkter. Det skaber dialog, og de ansatte involverer sig mere i den

daglige produktion. Når vi i løbet af juni er færdig med medarbejdersamtalerne, skal de enkelte udviklingstiltag

samles i én uddannelsesplan, som vi skal drøfte med centret.


Måske finder vi ud af, at nogle af vore medarbejdere

kan undervise deres kollegaer. Vores reprofolk skal måske efteruddanne vore trykkere i opløsning- og resterfinheder.

Deres viden kan ikke købes ude i byen, og vi sparer tid og penge ved at gøre det internt. Nogle medarbejdere har ifølge deres

overenskomst krav på efteruddannelse, og det er vigtigt, at vi kan synliggøre, at den enkelte har modtaget erhvervsrettet

efteruddannelse. Aftalen med centret i juni presser os til at forholde os til problematikken nu, og det er godt, fordi man ofte er

tilbøjelig til at udsætte den slags arbejde, siger Michael Bergmann.KommunikationSwot-analysen viste, at

der af og til mangler kommunikation ud til Aka-Prints fire afdelinger samt mellem afdelingerne.


- Når en opgave afleveres

fra en afdeling til en anden, skal det ske på en måde, så modtageren hurtigt kan arbejde videre med den. Det kan

der gøres noget ved internt, siger Michael Bergmann.


Han ejer 35 pct. af Aka-Print, der blev grundlagt af hans fader,

Jørn Bergmann, i 1985. Faderen ejer 55 pct. og en broder ejer de sidste 10 pct. af virksomheden, der bl.a. trykker bøger,

brochurer, tidsskrifter og prislister. Virksomheden trykker for nogle af de største forlag i Danmark. Den har bl.a. trykt en

arabisk-dansk ordbog for GEC Gad.