Medarbejdende ægtefæller uden sikkerhedsnet

Læs mere
Fold sammen
Det bør ikke være frivilligt for de medarbejdende ægtefæller, om de vil melde sig ind i Arbejdsmarkedets

Erhvervssygdomssikring, AES, eller ej. Den nuværende lov bør laves om, så de medarbejdende ægtefæller

igen bliver tvunget ind i ordningen.Sådan lyder budskabet fra formanden for Dansk Håndværks Kvinder, Vibeke Bromann.Det

sker på baggrund af fredagens artikel i ErhvervsBladet, hvori det blev beskrevet, at meget få af de medarbejdende ægtefæller

har meldt tilbage til AES efter at ordningen er blevet frivillig.Det betyder, at de pågældende personer ikke har

noget sikkerhedsnet i tilfælde af, at de bliver ramt af en erhvervssygdom.- Hvorfor skal ordningen overhovedet være

frivillig? Ingen ved, hvad der venter forude, så man bør jo sikre sig. Som loven ser ud nu, kan de medarbejdende ægtefæller

hurtigt falde i et hul, men sådan bør reglerne ikke være indrettet, siger Vibeke Bromann.Hun fremhæver,

at medarbejdende ægtefæller med en lønaftale indtil nytår var tvunget ind i AES. Det gav ingen problemer,

og Vibeke Bromann mener derfor, at den situation sagtens kunne fortsætte.Irriterende blanketÆndringerne

i loven om AES er en del af den nye arbejdsskadereform. Og den nye lov åbner op for, at selvstændige på frivillig

basis kan tegne en forsikring hos AES. Men samtidig er ordningen blevet gjort frivillig for de medarbejdende ægtefæller.Ifølge

AES er der indtil videre under 100 ægtefæller, der har meldt sig, og det skaber bekymring hos både AES og Dansk

Håndværks Kvinder.Vibeke Bromann frygter, at nogle medarbejdende ægtefæller fortsat betaler til ordningen,

men alligevel ikke er dækket, fordi de ikke har indsendt en tilmeldingsblanket.- Med den lave tilbagemelding må

beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) på banen og gøre op med sig selv, hvad vi skal med blanketten.

Er den virkelig nødvendig i disse tider med regelforenkling, spørger Vibeke Bromann, der er både vred og irriteret

over indretningen af den nye lov.Hos AES understreger man, at det er nok, hvis de medarbejdende ægtefæller ringer

og tilmelder sig forsikringen.Men tilmeldingen skal bruges, fordi AES ikke ved, hvem ægtefællerne er.Betaling

af AES foregår ved, at arbejdsgiverne får sendt en opkrævning for samtlige deres medarbejdere inklusive den medarbejdende

ægtefælle. Den regning bliver betalt, men spørgsmålet er, hvad der sker, hvis den medarbejdende ægtefælle

ikke har tilmeldt sig.