McDonald har mindre udbytte

Lukningerne vil medføre ekstra omkostninger på henved 500 mio. dollars. McDonald opererer herefter i 118 lande med ca.

30.000 forretninger. Selskabet har i syv af de seneste otte kvartaler haft et faldende udbytte.

Vurdering af krigsrisikoen

(LONDON)

Det britiske nyhedsmagasin "Economist" antyder i sin særlige rapport "Economist Intelligence Unit", at en

amerikansk ledet krig mod Irak i begyndelsen af næste år anses for at være sandsynlig. Rapporten mener, at det næppe

vil påvirke verdensøkonomien i et større omfang og at skaderne kan begrænses. Mest synligt vil det være

med højere oliepriser. Iraks olieeksport stopper, men OPEC ventes at kompensere med en forøgelse af produktionen. En

krig i Irak vil utvivlsomt give oliepriser på 35 til 40 dollars pr. tønde, men priserne vil så efter et par uger

falde til nær det normale.Globalt set vil bruttonationalprodukterne i år i snit stige med 2,7 pct. mod 2,0 pct.

i år 2001 og vil stige til 3,6 pct. næste år. Årene mellem 2003 og 2006 vil give en gennemsnitlig global vækst

på 4,0 pct., skriver Economist.

Japan Telecom(TOKYO) Japan Telecom er gået sammen med teleselskabet Equant,

der er et datterselskab af France Telecom, om at levere datakommunikation til japanske koncerner. Japan Telecom har udover Equants

udstrakte datanet adgang til British Telecom Gruppens datanet og til Quest i USA. Japan Telecom ejes af det britiske teleselskab Vodafone

og er i Japan tredjestørst efter NTT og KDDI Corp.

Alvorlig tysk finanskrise(BERLIN) Tyskland er på vej til

at hænge fast i en alvorlig finanskrise, skriver "Die Welt" og henviser til, at finansminister Eichels bekræftelse af

stærkt faldende skatteindtægter. Det har sat formodninger i gang om, at den tyske merværdiskat (moms) sættes

i vejret. Eichel erkender, at han er ned-slået over de mange rapporter om svindende skatteindtægter, der åbner stadigt

større milliardhuller i de offentlige kasser. For hele indeværende år må regnes med 18 mia. euro mindre i

skatteindtægter og 16 mia. euro næste år. "Der Spiegel" forudsiger et samlet underskud på 89 mia.

euro i skatteindtægter til år 2006.

Kinas økonomi vokser støt(BEIJING) Kinas økonomi ventes

i at vokse med 8 pct. eller ét procentpoint mere end oprindeligt forudsagt, fremgår det af officielle udtalelser på

partikongressen. Det svarer til et økonomisk omfang på 10 trillioner yuan (1200 mia. euro). Kinas økonomi er Asiens

næststørste efter Japan. På kongressen fremgik det, at der næppe kan ventes større ændringer

i den kinesiske økonomiske politik. Forrige partikongres fandt sted i 1997.

Græstrimmer var farlig(SAN FRANCISCO)

U. S. Home and Garden Inc. i San Francisco har fået en bøde på 885.000 dollars for at have undladt at gøre

opmærksom på fejl ved en græstrimmer, der har påført adskillige af kvæstelser på brugere

og til en 3-årig piges død. Græstrimmeren arbejder med en metalkæde, der slynges rundt og klipper græs

og ukrudt. Det har vist sig, at kæden kan springe af og påføre personskader, U.S.Home and Garden har i årene

1987-2000 solgt 2,7 mio. af græstrimmeren trods viden om skavankerne.

Uro om MobilCom

(HAMBURG) Det tyske mobiilteleselskab

MobilComs grundlægger og storaktionær Gerhard Schmid beskyldes nu for i tide at have skilt sig med aktier i det økonomisk

ramte selskab for mobiltelefoni. Schmid afviser beskyldningerne, der bringes i flere tyske blade. Sammen med sin hustru har Schmid

endnu i april besiddet 49,9 pct. af MobilComs aktier. Siden har ægteparret nedbragt besiddelsen af aktier til 39 pct. Regeringen

kræver, at Schmid straks overdrager sin aktiebeholdning til forvaltningen af selskabet, der ellers er erklæret konkurs.Problem

med svensk euro

(STOCKHOLM) Riksbankschef Eva Srejber siger, at det ikke vil være muligt for Sverige, at gå med i den europæiske

monetære union i år 2005 og at politikerne ikke har sat sig ind i de problemer, der skal overvindes inden en svensk overgang

til euro. Vicechefen siger, at hun er bekymret over, at det er blevet fremstillet sådan, at et ja i en folkeafstemning kan gøre det

muligt at skifte til euroen fra 1. januar 2005. Dermed får den svenske finansielle sektor kun et års tid til at omstille

sig og det er alt for lidt, siger Eva Srejber til "Svenska Dagbladet".

Masser af gas i Indien(NEW DELHI) Store

fund af naturgas ud for Indiens østkyst kan medvirke til en positiv ændring af den indiske forsyning af energi. Naturgasfundene anslås

til at være mere end 250 mia. kubikmeter flydende gas. Udvindingen foretages af Reliance Industries Ltd., der er Indiens største

privatejede selskab.Gasfundet er det største i de seneste 30 år og kan levere 40 gange mere gas end Indiens hidtil

største gasfelt nær Bombay. Det nye fund kan komme op på at levere to tredjedele af Indiens behov og på sigt

kan det ændre det industrielle billede enormt.

Mixdrinks går frem(HAMBURG) I Tyskland griber det mere og mere

om sig med færdigmiksede drinks på kvart liter flasker og tilsvarende falder salget af de stærke spirituosa.Populært

er mixdrinks som f. eks. italiensk rom med lime og sodavand, der allerede er oppe på et salg af 50 mio. flasker. Alkoholprocenten

i drikken er 5,8 pct. og problemet i dag er at undgå, at den tyske ungdom vil foretrække de stærkere ting fremfor

den almindelige sodavand.