Massivt flertal i Folketinget vil stoppe vidtgående EU-forslag

Størstedelen af de danske partier deler virksomhedernes bekymring for, at et EU-forslag vil gøre indhug i den danske selskabsmodel. SF stiller sig uforstående.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) arbejder for, at forslaget helt droppes eller gøres mere spiseligt for danske virksomheder. Der er dog lang vej endnu, oplyser han. Foto: Kasper Palsnov
Læs mere
Fold sammen

Det er ikke kun de store industriikoner, som frygter, at et EU-forslag vil stække de danske virksomheder. Samme bekymring deles på Christiansborg, hvor størstedelen af partierne er enige om at lægge skarp afstand til udspillet fra EU, der har til formål at øge gennemsigtigheden for på den måde at stoppe selskabernes jagt på kortsigtede gevinster.

»Vi er dybt bekymrede over forslaget, fordi det vil indskrænke mulighederne for, at man kan udøve sine rettigheder som virksomhed og hovedaktionær. Det gør det vanskeligere at drive virksomhed og vil hæmme væksten og udviklingen i det danske erhvervsliv. Derfor skal lovforslaget stoppes hurtigst muligt,« lyder det fra den konservative gruppeformand, Brian Mikkelsen, der bakkes op af de øvrige borgerlige partier.

»Jeg mener, at der er tale om et helt tåbeligt forslag. Dels er jeg modstander af det, fordi indholdet er uhensigtsmæssigt. Private virksomheder skal nu engang selv bestemme, hvordan de indretter sig, og i Danmark har vi en glimrende struktur. Samtidig er forslaget et godt eksempel på, at der ikke er noget, der hedder »one size fits all« på dette område,« siger Venstres EU-ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.

»Virkeligt vidtgående«

De politiske udmeldinger kommer efter mandagens artikler i Berlingske Business, hvor blandt andre Anders Würtzen fra A.P. Møller - Mærsk og Eivind Kolding fra Novo A/S advarede om at sætte de i dag indflydelsesrige hovedaktionærer uden for indflydelse for i stedet at give mere magt til mindretalsaktionærerne.

»Det kan på forhånd umuliggøre en fornuftig disposition for et selskab,« lød det fra Eivind Kolding.

Forslaget har da også mødt modstand fra den danske regering. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) har allerede slået fast, at det er centralt for regeringen, at danske børsnoterede selskaber fortsat skal have mulighed for at have en selskabsstruktur, hvor bestyrelsen træffer beslutninger under ansvar for aktionærerne.

»Fra dansk side er vi skeptiske over for direktivforslaget om aktionærrettigheder. Flere af forslagets elementer, der giver en større rolle til mindretalsaktionærer, risikerer at forrykke balancen imellem bestyrelsen og aktionærerne i danske virksomheder,« siger ministeren til Berlingske Business og uddyber:

»Det er problematisk, fordi vi i Danmark har tradition for, at selskaber har store hovedaktionærer, som med forslaget risikerer at blive sat uden for indflydelse i forhold til for eksempel handler med datterselskaber, som kan være centrale for selskabets forretning.«

SF støtter udspillet

Regeringens beslutning stiller Holger K. Nielsen fra SF sig dog dybt uforstående over for. Han undrer sig over, at partierne er så negative over for tiltag, der skal skabe bedre mulighed for, at offentligheden kan følge med i, hvad der sker rundt om i ledelserne.

»Jeg er meget uforstående over for det, for det giver da mere transparens og større gennemsigtighed omkring virksomhedernes forhold. Selv om vi har en lovgivning på dette område i Danmark, er det da en fordel, at der kommer en europæisk lovgivning på området, således at der kommer ens konkurrencevilkår. Så jeg kan ikke se andet, end at det da er et oplagt socialdemokratisk politikområde i EU,« har Holger K. Nielsen fornylig fastslået. Han bakker dermed op om det oprindelige forslag, der blev fremsat af den tidligere kommissær for det indre marked Michel Barnier.

Minister: Lang vej endnu

Trods modstand fra de fleste danske partier er det ikke urealistisk, at EU-forslaget bliver vedtaget. Det skyldes, at flere lande har dårlige erfaringer med selskabsmodellen i eksempelvis Storbritannien, hvor hovedaktionærer ofte bliver anset som en trussel mod de små aktionærer.

Samtidig slog den nye kommissær for området, Věra Jourová, i mandagens udgave af Berlingske Business fast, at hun støtter forslaget og er engageret i de igangværende forhandlinger med Rådet og Europa-Parlamentet. Derfor har flere politikere nu valgt at tage kontakt til erhvervsministeren.

»Når der er en proces i gang, vil det være svært for Danmark at stoppe forslaget alene. Vi skal helt op at stå i denne sag, og det bedste vil derfor være, at den danske regering tager kontakt til andre lande, som har tilsvarende overvejelser, så vi på den måde kan danne fælles front imod forslaget,« siger Brian Mikkelsen.

Til Berlingske Business oplyser Henrik Sass Larsen, at regeringen har foreslået, at forslaget nu trækkes tilbage og omarbejdes.

»Vi arbejder aktivt på sagen i Bruxelles. Forhandlingerne går i vores retning, men der er lang vej endnu.«