Markedsføring skal i fokus

Du efterlyser et bredt, langsigtet forlig om erhvervspolitikken. Er det realistisk?- Der er behov for, at der tænkes i

helheder og laves kompromiser om erhvervspolitikken, så de danske virksomheder ikke skal leve med at politikken skifter fra

regering til regering. Det har været muligt at udpege en række fokusområder for forskningen. Det sammen burde være

muligt for den overordnede erhvervspolitik.Den nuværende regeringen har skiftet grundig kurs i erhvervspolitikken og satser

på bedre rammevilkår frem for støtte. Har det påvirket erhvervslivet negativt?- Nej, det kan man ikke

sige. Den nuværende regering har sat mange udemærkede initiativer iværk. Men det ville være et stort plus

for dansk konkurrenceevne, hvis man kunne få en fælles, langsigtet strategi.Du ønsker en langt større

fokus på det, du kalder markedsføringsteknologi. Hvad mener du med det?- Fokus er på højteknologi,

men man må forholde sig til SMV-strukturen, hvor kunderelationer og underleverandørrollen betyder meget. Man taler meget

lidt om markedsføring i den forbindelse, men det betyder langt mere end forskningspenge, uden at det skal være et enten

eller.På årsmødet var der bl.a. fokus på klyngedannelsers betydning for erhvervsudviklingen. Det var

den tidligere regeringen meget optaget af, mens VK-regeringen har droppet tankegangen. Er I ved at genopfinde tidligere tiders erhvervspolitik?-

Nej. Tiden går, og måske er timingen mere rigtig nu end for ti år siden. Klyngerne i Danmark er heller aldrig blevet

analyseret til bunds. Derfor er det en af de ting, vi kigger på nu.Du mener, at der er behov for et erhvervsfremmesystem

med én indgangsvinkel. Er det ikke det, regeringen allerede har gjort med de nye erhvervsservicecentre?- Der er behov

for en større centralisering og én statslig indgang til erhvervsfremmen, hvis man skal sikre kvaliteten og tiltrække

de rigtig gode rådgivere. Så må man finde sig i, at der bliver længere til rådgiverne. Samtidig bør

man koncentrere indsatsen omkring de innovative virksomheder, siger Anders Knutsen, fra Danmarks Erhvervsråd