Markedet tror på bedre jobtal fra USA i dag

Dagens begivenhed på de finansielle markeder bliver arbejdsmarkedsrapporten fra USA for september. Den vil næppe blive så negativ som den sidste fra august.

"I forrige måned blev der smidt en spand koldt vand i hovedet på de finansielle markeder som følge af, at arbejdsmarkedsrapporten viste et decideret fald i beskæftigelsen i august samt en væsentlig nedskrivning af jobvæksten i de foregående måneder. Det indikerede, at en bredere nedkøling af den amerikanske økonomi kunne være undervejs, og endda havde taget fart før end at kreditkrisen for alvor havde slået igennem. De fleste indikatorer peger dog på, at vi ikke vil få helt den samme spand kolde vand i hovedet i dag," skriver Handelsbanken i en kommentar.

Kollegerne i Nordea er enige.

"Meget tyder dog på, at jobtallene i dag vil være noget stærkere end sidst, selvom vi venter en rapport, der vil pege på et underliggende svagere arbejdsmarked. På linie med konsensusestimatet venter vi en fremgang i beskæftigelsen på 100.000 i september - et resultat der på overfladen vil se ganske pænt ud," skriver Nordea.

Der er risiko for revisoner bagud i tiden. Det er snarere reglen end undtagelsen, at de er signifikante, lyder det fra Handelsbanken.

Nordea venter en nedjustering, men den bliver nok ikke ligeså stor som den opjustering på 810.000, der blev annonceret sidste år.

Udviklingen i ledighedsprocenten er også vigtig. Den har indtil videre ikke vist en tendens til stigning.

"Det kan dog i vid udstrækning tilskrives, at folk har valgt at forlade arbejdsmarkedet helt og holdent, og på et tidspunkt, hvis den tendens stopper, vil ledighedsprocenten begynde at skyde i vejret, skriver Nordea.

Ledighedsprocenten ventes at stige til 4,7 pct. fra 4,6 pct. ifølge estimat fra Bloomberg News.

Den overordnede konklusion hos Nordea er, at man formentlig kan komme til at se et vist lettelsens suk oven på arbejdsmarkedsrapporten hvis den kommer ud som ventet, hvilket kan føre til en lidt stærkere dollar og stigende renter.

Det vil dog ikke være 100 pct. ensbetydende med, at Fed vil vælge ikke at sætte renten yderligere ned i de kommende måneder, således som forventningen er for nuværende. Risikoen er der naturligvis for, at hvis arbejdsmarkedsrapporten overrasker på positivsiden, så kan markederne begynde at vente færre rentenedsættelser fra Fed, hvilket rent faktisk kan få en negativ effekt på aktiemarkederne.
(RB-Børsen)