Mangel på læreplads får unge til at droppe drømmen

Frygten for at stå uden læreplads får unge til at droppe drømmen, selv om de egentlig ville være murere eller tømrere.

Unge ser også TV og læser aviser, og de kritiske udsigter til at få en læreplads som håndværker har fået et stigende antal elever til at søge uden om de »besværlige« linjer.

Unge, der ellers har en mekaniker, en murer eller en tømrer i maven, lader den dårlige situation slukke tanken om drømmeuddannelsen og søger i stedet noget mere sikkert.

Sådan lyder meldingen fra flere af landets store erhvervsskoler, efter at elev­ønskerne for det kommende skoleår er tikket ind.

På Københavns Tekniske skole er de underskrevne uddannelsesaftaler om at blive murer faldet med 27 procent fra 346 til 252 siden sidste sommer, ligeledes er uddannelser inden for træ­fagene faldet med 14 procent og mekanikeruddannelsen med 54 procent.

Den trygge løsning

På Teknisk Erhvervsskole Center, TEC, i Frederiksberg er der også sket markante fald inden for bygge-anlægsfagene, og fra landets største erhvervsskolecenter, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle vurderes det, at murer- og tømreruddannelsen oplever et fald på ca. 20 pct. i år.

»Det er primært murerne og tømrerne, der er gået ned i elevtal. De ungevælger i stedet en anden uddannelse blandt de 40 forskellige uddannelser, vi har. Det er blandt andet fordi, man har været meget længe om at åbne for skolepraktik, og det er ærgerligt, for vi ved jo, at der bliver brug for nye kræfter i bygge-anlægs-branchen, når årgangenen fra slutningen af Anden Verdenskrig går på pension. De unge vælger ud fra situationen her og nu og glemmer, at de kommer ud på et helt andet arbejdsmarked om fire år«, siger direktør på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Niels Henning Olsen.

Peter vælger maden

Lars Remtoft, der er driftudviklingschef på Københavns Tekniske skole, oplever også en nedgang på specifikke fag:

»Generelt tegner bygge -og anlægssiden til en nedgang. Forklaringen er dels, at stadig flere unge søger gymnasiet, fordi det er den trygge og sikre løsning. Og så er der der manglen på praktipladser, som de unge også har hørt om«, siger Lars Remtoft, der understreger, at bygge og anlæg er det område, der er ramt hårdest.

Tømreruddannelsen er derimod blevet mindre ramt, fordi der her er åbnet for skolepraktik.

På EUC Syd i Sønderborg registrerer afdelingsleder Karin Jespersen også, at unge dropper drømmen om at uddanne sig inden for byggeriet. Hun mener ligesom flere andre, at mor og far har stor indflydelse på, at de unge ændrer planer.

»Jeg tror, forældrene hører om nedgangen i byggefagene, og så siger de til Peter »Det er nok ikke så godt«. Så foreslår de noget andet for eksempel en uddannelse i køkken- og restaurationsbranchen, fordi »mad kan man da altid lave«, og så vælger Peter det i stedet«, siger Karin Jespersen.

På TEC i København er vicedirektør Jesper Clausen spændt på at se politikernes udspil omkring de manglende praktikpladser.

Hvis politkerne vil oprette flere skolepraktik-centre, skal de til at gøre det snart, mener han:

»Vi får snart et hobetal af elever, som er færdige med deres grundforløb, og hvad så? Det ser ud til, at nogle elever trækker beslutningen ud og bliver længere på deres grundforløb, men på et tidspunkt må de jo videre, og så kan de blive nødt til at droppe deres planlagte uddannelse. I juni havde vi en nedgang i uddannelsesaftaler på TEC på 29 procent, og især på mekanikerområdet vælter det. Det går rask den forkerte vej«, siger Jesper Clausen.