Mangel på arbejdskraft øger faren for lønspiral

Dugfriske tal fra de regionale arbejdsmarkedsråd viser nu, at ledigheden i Danmark fortsætter med at falde og er på

vej ned til et rekordlavt niveau. Mere end halvdelen af regionerne tror på en uændret eller stigende beskæftigelse

i 1. kvartal af 2002, og på lidt længere sigt ser det også positivt ud.


Så selv om blækket på

den nye finanslov knap nok er blevet tørt, kan regeringen på ingen måde tillade sig at hvile på laurbærene.

Tallene fra arbejdsmarkedsrådene tyder på, at efterspørgslen på arbejdskraft vil stige yderligere i det kommende

år, og det får flere økonomer til at efterlyse klar tale fra regeringen om, hvordan den vil tackle det voksende

pres på arbejdsmarkedet.


Ellers kan en løn- og prisspiral hurtigt slå et alvorligt knæk i den danske

økonomi.


Den endnu ikke offentliggjorte analyse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at stort set samtlige landets regioner

forventer en faldende ledighed i 1. kvartal i år i forhold til samme periode sidste år.


En tredjedel af virksomhederne

regner med at beskæftige flere medarbejdere om et år. Specielt ser det godt ud for it-virksomhederne, hvor seks ud af ti

virksomheder tror på, at de meget snart skal ud og søge nye folk. Kun seks pct. af virksomhederne i undersøgelsen

forventer en faldende beskæftigelse. Afmatningen i den internationale økonomi ser således ud til kun i begrænset

omfang at have skubbet den danske økonomi ud af kurs.

Fornyet lønpres

Det får risikoen for en overophedning

af økonomien til at lure i horisonten, fremhæver flere økonomer.


- Regeringen bør meget snart komme

med en melding om, hvordan den vil forholde sig til presset på arbejdsmarkedet. Med nye reformer skal den sørge for,

at virksomhederne kan få den arbejdskraft, der er behov for, siger cheføkonom i Handelsbanken, Bo Overvad, der forudsiger,

at der allerede i 3. eller 4. kvartal i år kan begynde at opstå problemer med mangel på arbejdskraft. Det kan give

fornyet lønpres til skade for virksomhedernes konkurrenceevne, og sætte eksporten under pres.


Seniorøkonom

i Nordea Markets, Jes Asmussen, er meget enig. Nordea forudsiger, at de danske lønstigninger til næste år vil komme

op på 4,5 pct., og det er et pænt stykke over, hvad man sandsynligvis vil se i udlandet.


- Vi har et meget stramt

arbejdsmarked, og den helt store udfordring bliver at få udviklet skattestoppet, så det resulterer i en lempelse af indkomstskatterne.

Og jo før regerngen kommer i gang, desto bedre, siger Jes Asmussen.

JokerenDen netop vedtagne finanslov blev en smule

mere ekspansiv end ventet. Det foruroliger dog ikke økonomerne i nævneværdig grad. Derimod er der en række

andre punkter, som sandsynligvis vil sætte mere gang i den økonomiske vækst herhjemme.


l Pinsepakken har

lettet skattetrykket en smule, og det giver danskerne flere penge til forbrug.


l Vendingen i den internationale økonomi

kan snart være på vej, og det vil give den danske eksport fornyet luft under vingerne.


Problemet er, at hvis vendingen

kommer alt for hurtigt, kan trykket på kedlerne under den danske økonomi blive for stort.


Seniorøkonom i

Danske Bank, Steen Bocian, ønsker ikke at male fanden på væggen, men han påpeger, at der hellere ikke er

plads til, at regeringen lemper finanspolitikken.


En af de store jokere i den sammenhæng bliver, om regeringen formår

at holde amter og kommuner i en så stram snor, at deres udgifter ikke stiger mere end aftalt, fremhæver både Steen

Bocian og Bo Overvad.


- Man må håbe, at regeringen har nogle konstruktive forslag i skuffen, så de får

mere fat i kommunerne og derved får bedre styr på den samlede finanspolitik. Hidtil er kommunerne løbet fra aftalerne

næsten hver gang, og det er ikke hensigtsmæssigt, siger Steen Bocian.