Mange flere nye job i USA i juli - men handelskrigen skygger

Amerikansk økonomi fortsætter med at skabe nye job i et pænt tempo. Det afspejler en underliggende moderat økonomisk vækst, der ikke har behov for yderligere rentenedsættelser. Hvis det da ikke lige var for præsident Trumps optrapning af handelskrig med Kina.

Den amerikanske økonomi bliver ved med at skabe masser af job og stadig flere søger ind på arbejdsmarkedet. Det er dog den optrappede handelskrig, der stjæler overskrifterne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keith Bedford

Der er stadig ganske godt gang i det amerikanske jobmarked. Det viser den seneste jobrapport, der dermed bekræfter et positivt billede af amerikanske økonomi. Der blev skabt 164.000 job uden for landbruget i juli, heraf 16.000 i industrien.

Den gennemsnitlige timeløn steg med 3,2 pct. i forhold til året før og dermed lidt mere end i juni.

Arbejdsløsheden forblev uændret på 3,7 pct. Det dækker over, at stadig flere søger ind på arbejdsmarkedet, således at andelen af beskæftigede faktisk steg. Det er et sundt tegn for de fremtidige vækstmuligheder.

Dermed er jobrapport nogenlunde på niveau med forventningerne. Ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News var der ventet en lille fald i arbejdsløsheden til 3,6 pct. og en vækst i beskæftigelsen på 165.000 personer. Jobrapporten indeholder dog også en nedjustering af beskæftigelsesvæksten i maj og juni.

Ændrer ikke noget ved pengepolitikken

Under normale omstændigheder ville jobrapporten for juli være en fjer i hatten på den amerikanske centralbank og chefen Jerome Powell. Centralbanken satte renten ned tidligere på ugen, men argumenterede samtidig for, at man allerede havde lempet betydeligt siden nytår - underforstået, at der er grænser for, hvor meget lavere renter, som amerikansk økonomi har brug for.

Selvom væksten i produktiviteten er tiltaget ganske markant, så giver en længere periode med lønvækst på over tre pct. Risiko for, at inflation også tiltager. Kombinationen af en risiko for lønpres og pæn jobskabelse burde pege i retning af, at der ikke kommer yderligere rentenedsættelser på den korte bane. Præsident Trump ønsker derimod renten banket i nul, og den seneste optrapning af handelskrigen mod Kina øger usikkerheden omkring amerikansk økonomi og dermed presset på centralbanken for at sætte renten yderligere ned. Derfor spiller denne jobrapport ikke den store rolle og har ikke udløst de store markedsbevægelser.