Mærker globaløkonomi

Læs mere
Fold sammen
Zürichs Institut for Konjunkturforskning KOF forudser endda en lettere recession i indeværende år og har beregnet,

at året vil ende med at bruttonationalproduktet viser en reel nedgang på 0,1 pct.I foråret forudså KOF

en vækst på 1,2 pct. i år. Schweiz har haft en halvering af eksporten af maskiner på grund af den svage økonomi

i Europa og USA. Turismen, der er den tredjestørste indtægtskilde, er gået tilbage med 5 pct. Arbejdsløsheden

i Schweiz lå tidligere godt under de 2 pct. Nu er den over 3 pct.

Sikkerhed i opdrift

(HAMBURG) I Tyskland er industrien

med sikkerheds-systemer i en hastig udvikling med en årsomsætning på ca. 9 mia. euro og den vokser med en halv milliard

euro om året. Størst er stigningen i salget af elektroniske advarselssystemer.Begivenhederne den 11. september

i fjor betød et stort spring frem for sikkerhedsbranchen, der indtil den 11. oktober har en fagmesse i Essen, hvor 289 udenlandske

udstillere fra 31 lande er repræsenteret. I Tyskland er 145.000 beskæftigede i 2700 firmaer i sikkerhedsbranchenJ.P.Morgan

fyrer 4000

(NEW YORK) Finansbankkoncernen J. P. Morgan Chase & Co. vil i de næste to uger afskedige henved 4000 ansatte,

skriver "Wall Street Journal". Der er ledende bankfolk blandt de fyrede og flere af afdelingerne i Morgan mister en fjerdedel

af de ansatte.Morgan forventer et lavere end ventet resultat i tredje kvartal på grund af færre forretninger og

misligholdte udlån. J. P. Morgan har siden fusionen med Chase Manhattan Corp. i år 2000 nedlagt over 10.000 arbejdspladser.Minister

med erhvervstække

(BERLIN) De tyske arbejdsgivere reagerer positivt på forbundskansler Schröders udnævnelse

af Nordrhein-Westfalens ministerpræsident Wolfgang Clement til den nye superministerpost som Arbejds- og økonomiminister

i forbundsregeringen.De tyske fagforeninger er mere tilbageholdende i deres reaktioner. I Berlin afløser Clement de to

ministre Walter Riester og Werner Müller. Schröder søger gennem Clement at få løst de voksende problemer

på arbejdsmarkedet og her er Clement utvivlsomt den rette mand. I sin ministerpræsidenttid i Nordrhein-Westfalen fik Clement

med stor kompetence oparbejdet et særdeles godt forhold til delstatens erhvervsliv. Enstemmigt udtrykker lederne af de tyske

arbejdsgiverforbund og handels- og industriforbund stor tilffredshed med Clements komme og sammenlægningen af de to ministerier.Fagforbundslederne

er meget forsigtige i deres syn på den nye superminister og mener, at vil Clement modernisere arbejdsmarkedet bør det ikke

gå ud over den sociale retfærdighed.

Havnekon- flikten(SAN FRANCISCO) Præsident Bush vil hurtigt have

løst den vestamerikanske havnekonflikt og har givet en undersøgelseskommission én dag til at undersøge

sagen, hvorefter der straks kan ventes en lovbegrundet ordre til at genoptage arbejdet i de 29 lammede havne. Så har parterne

80 dage til at få en mægling i stand.Udfor havnene ligger over 200 fragtskibe og venter på at få losset

eller lastet. Mange virksomheder i det vestlige USA har problemer med at få råvarer til produktionen. Andre har med store

ekstra omkostninger fået råvarer over land fra USAs østkysthavne. Den amerikanske økonomi taber 2 mia. dollars

pr. dag under konflikten.

Nye penge i Afghanistan(LONDON) Afghanistan er i denne uge i gang med at få en helt ny

valuta "Afghani", der afløser de hidtidige forskellige gangbare, men stort set værdiløse valutaer af

samme navn. Pengesedlerne har pålydende fra 10 til 1000 afghani. De er trykt i seddeltrykkerier i England og Tyskland. I alt er

der trykt sedler til en værdi af 27 mia. afghanis, hvoraf en tredjedel indtil videre vil blive tilbageholdt i Afghanistans nationalbank.I

de kommende to måneder trækkes alle de gamle pengesedler ud af omsætning-en. I søndags skulle der 46.000

gamle afghanis til for at veksle til en dollar. Regeringen i Kabul håber med den nye valuta at skabe gunstigere økonomiske

forhold i landet efter 23 års ødelæggende krig.

USAs banker sunde nok(WASHINGTON) USAs centralbankdirektør

Alan Greenspan siger, at USAs finansielle system er i en god form trods et stigende antal konkurser i forretningsverdenen og investorernes

samlede store tab i de seneste par år.Greenspan siger, at uanset den seneste tids mange bagslag for bankverdenen er de

amerikanske banker sunde med gode udbytter og med kapitaler og reserver ikke meget under de historisk økonomiske højdepunkter.

Bankerne har vist sig stærkere nu end det var tilfældet i begyndelsen af 1990erne, sagde Greenspan på et møde

i American Bankers Association i Phoenix.

Den ny tids mobiltelefon(FRANKFURT) Den 3. generations mobilnet UMTS har der

været talt og skrevet meget om gennem måneder, men endnu har kun få set noget til realiteterne. Nu kommer Motorola

med den første kombinerede UMTS- og GSM-telefon A-830. Serieproduktionen er i fuld gang i Motorolas fabrikker i Flensborg til

et snarligt salg på hele det europæiske marked. Udsalgsprisen bliver på 1200 euro og hvis der skal være et

indbygget digitalkamera i apparatet bliver det 1500 euro og med et bindende abonnement i et teleselskab kan prisen ventes en del ned.Motorolas

konkurrent Nokia er tilsyneladende kommet bagefter. Den fornyligt demonstrerede UMTS-GSM mobiltelefon kommer først i den almindelige

handel fra midten af 2003. Samsung, Sanyo og Sharp er ganske vist kommet på det europæiske marked nu, men kun med telefoner

til UMTS-nettet og ikke kombineret til de gængse net.

Minicars(TOKYO) Japans bilproducent Daihatsu Motor Co. Ltd.

vil i Kina begynde en produktion af minibiler sammen med den kinesiske FAW Group Corp. Der skal produceres 100.000 biler pr. år

og det bliver Daihatsus Mira og Move minibiler samt sportsvognen Terios. Enkelthederne om det kommende samarbejde forhandles der nu

om.