Lynindgreb skal fjerne erhvervslivets EU-byrder

Fast track. Med vedtagelsen af ændringerne i reglerne om fusion og spaltning af aktieselskaber har EU-systemet for første gang bevist, at det kan lade sig gøre at gennemføre ukomplicerede lovændringer på en hurtig og ukompliceret måde.

Når EU-systemet først har vedtaget en regel, som efterfølgende viser sig, at være unødvendig eller direkte håbløs at administrere, har det hidtil være en yderst besværlig og årelang proces, at få ændret reglen.

Men med vedtagelsen af lempelsen i reglerne for fusion og spaltning af aktieselskaber har EU-systemet for første gang bevist, at ukomplicerede regelændringer rent faktisk kan gennemføres hurtigt og ukompliceret.

Det er nemlig første gang, at EU har benytte sig af det såkaldte fast track-princip, hvor en lovændring bliver gennemført i lyntempo - eller i det hurtige spor.

- Ændringen i reglerne om fusion og spaltning af aktieselskaber er ekstra interessant, fordi det er fordi det er første gang, at EU har benytte sig af fast track-princippet, og har været i stand til at forhandle ændringen igennem de forskellige institutioner og udvalg på blot fire måneder. Det er noget, vi håber, man vil benytte sig endnu mere af i fremtiden, siger Sune K. Jensen, konsulent i Dansk Industri.

Dansk Industri præsenterer i næste måned en række forslag til ændringer, som organisationen mener kan gennemføres i lyntempo i EU.

Målet er, at fast track-princippet fremover skal benyttes, hvis der er tale om rimeligt ukomplicerede regelændringer uden materiel konsekvens. Det vil sige, at der udelukkende skal være tale om administrative lettelser, ikke om decideret deregulering.

Er de betingelser opfyldt, er vejen banet for, at de konkrete ændringer kan forhandles uden, at man behøver åbne for forhandling af hele det samlede direktiv.

Foreløbig har EU-kommissionen udarbejdet en liste på en snes forslag, som skal gennemføres efter fast track-modellen i den kommende tid. Det drejer sig primært om mindre ændringer af betydning for landbrug og fiskeri.

- Det, der er idéen er, at man går efter de lavt hængende frugter ved at ændre regler, som opfattes som besværlige af virksomhederne, og hvor ingen rigtig kan huske, hvorfor man egentlig indførte reglen, forklarer vicedirektør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Victor Kjær.

Også behov for større reformerEU vedtog i marts i år en målsætning om, at de administrative byrder som følge af EU-regler skal reduceres med 25 procent inden 2012. Og Victor Kjær medgiver da også, at det langt fra er nok at gå efter de lavt hængende frugter, hvis målet skal opfyldes.

- Men ved at vedtage en række små ændringer hurtigt, kan EU vise, at der er en vilje til at ændre tingenes tilstand, og det kan samtidig være med til at bane vejen for en politisk vilje til at gå i gang med de mere komplicerede ændringer. Ofte ender EUs mange fine hensigter jo desværre uden handling, siger Victor Kjær.

Som et eksempel på, at EU ikke kun holder sig til de små ukomplicerede ændringer nævner han den handlingsplan for ændringer i selskabsreglerne, som EU-kommissionen netop har fremlagt.