Lyngby Boldklub i dybe problemer: Løber tør for penge om et år

Et nyt regnskab viser, at Lyngby Boldklub i sidste sæson havde et underskud på 11 millioner.

Foto: Henning Bagger

Der sås alvorlig tvivl om Lyngby Boldklubs fortsatte drift i det årsregnskab, som Superliga-klubben netop har udsendt.

Det sent udsendte rengskab viser et minus før skat på 11,7 millioner. Dermed havde Lyngby kun en egenkapital på 12,8 mio. kr. tilbage på kistebunden ved udgangen af 2017.

Det vil altså sige, at kassen i Lyngby Boldklub er tømt i sommeren 2018, hvis denne økonomiske udvikling fortsætter. I regnskabet skriver den eksterne revisor:

»Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, idet der kan rejses betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften,« fremgår det af regnskabet.

Ledelsen understreger dog, at økonomien som minimum rækker til at fortsætte driften frem til sommeren 2018, da hovedaktionæren har stillet en garanti.

Det store underskud er særligt bekymrende, da det kommer i en sæson, hvor Lyngby ellers havde succes på fodboldbanen og endte på en tredjeplads i Superligaen.

Samtidig fik Lyngby i løbet af regnskabsåret tilført mere end 30 millioner ned i klubkassen af hovedaktionæren Hellerup Finans, som nu lukker. Det er endnu uvist hvilken betydning det vil have for Lyngby Boldklub.

Så sent som i sommer flirtede klubben med en tvangsnedrykning fra landets bedste række, da DBUs licensudvalg afviste at forny klubbens licens, da man var bekymret for klubbens likviditet med henvisning til Hellerup Finans’ usikre økonomi.

Klubben arbejder nu på løsninger, der sikrer økonomien fremover:

»Der arbejdes på at sikre klubbens langsigtede kapitalgrundlag ved tilpasninger af driften og udvikling af nye indtægtsområder fortrinsvis via tilpasning af omkostninger, øgede sponsor-, partner, og transfer indtægter samt øget indtægter fra kapitalisering på den mediebevågenhed en superligaklub besidder,« skriver ledelsen i regnskabet.

»Indtil der er balance mellem indtægter og udgifter er der behov for finansiering i form af kapitalindskud, lån eller realisering af aktiver.«

Det har ikke været nogen hemmelighed, at Hellerup Finans og selskabets ejer Torben Jensen har haft et ønske om at sælge deres aktier i Superliga-klubben, men i august 2017 meddelte Torben Jensen så, at Lyngby Boldklub ikke længere var til salg.